KRAHULCOVÁ, Anna, Olga ROTREKLOVÁ, František KRAHULEC, Radka ROSENBAUMOVÁ a Ivana PLAČKOVÁ. The role of facultatively apomictic mothers in the generation of ploidy variation in two model populations of hawkweeds (Hieracium subgen. Pilosella, Asteraceae). In 3rd International Apomixis Conference. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The role of facultatively apomictic mothers in the generation of ploidy variation in two model populations of hawkweeds (Hieracium subgen. Pilosella, Asteraceae).
Název česky Úloha fakultativně apomiktických mateřských rostlin při generování variability v ploidní úrovni a způsobech reprodukce ve dvou modelových populací jestřábníků.
Autoři KRAHULCOVÁ, Anna (203 Česká republika), Olga ROTREKLOVÁ (203 Česká republika, garant), František KRAHULEC (203 Česká republika), Radka ROSENBAUMOVÁ (203 Česká republika) a Ivana PLAČKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 3rd International Apomixis Conference, 2007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00022326
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky apomixis; ploidy level; parthenogenesis; polyhaploid; additional hybrid
Štítky additional hybrid, apomixis, parthenogenesis, ploidy level, polyhaploid
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Změněno: 15. 3. 2010 16:30.
Anotace
The capacity of facultatively apomictic maternal biotypes to generate ploidy variation was compare with corresponding role of sexual biotypes in two polyploid hybrid swarms comprised of Hieracium pilosella, H. bauhini and their homoploid or heteroploid hybrids (sexual, apomictic or sterile). While the sexual mothers predominantly retained a rather narrow range of ploidy levels in their progeny, the facultative apomictic mothers produced progeny of much more variable ploidy. Apomictic mother were able to produce viable seeds via parthenogenesis, hybridization and haploid parthenogenesis.
Anotace česky
Byla srovnána úloha fakultativně apomiktických a sexuálních mateřských rostlin při generovaná karyologické a reprodukční variablitiy v populacích jestřábníků z podrodu Pilosella. V modelových hybridních rojích se vyskytovaly druhy Hieracium pilosella, H. bauhini a jejich kříženci(sexuální, apomiktické nebo sterilní rostliny). Apomiktické rostliny produkují potomstvo variabilní, které vzniká hybridizací, apomikticky a haploidní parthenogenezí.
Návaznosti
GA206/07/0059, projekt VaVNázev: Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella
Investor: Grantová agentura ČR, Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella
LC06073, projekt VaVNázev: Centrum pro výzkum biodiverzity
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum pro výzkum biodiverzity
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2023 23:15