EN

Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii

EIBL, Otto. Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii. Politologický časopis, Brno: MPÚ, 2007, roč. 14, č. 2, s. 151-169. ISSN 1211-3247.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii
Název anglicky Issue Ownership, Issue Salience and Agenda Setting in Political Science
Autoři EIBL, Otto (203 Česká republika, garant).
Vydání Politologický časopis, Brno, MPÚ, 2007, 1211-3247.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00022475
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky issue ownerwship; issue salience; agenda setting; campaigning; political communication; rational choice theory
Štítky agenda setting, campaigning, issue ownerwship, issue salience, political communication, rational choice theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Otto Eibl, Ph.D., učo 65581. Změněno: 27. 8. 2007 12:16.
Anotace
Článek se snaží interpretovat změny v charakteru komunikačních strategií (v rámci volebních kampaní) politických aktérů, ke kterým docházelo v průběhu 20. století. Nejvýznamnější změnou se zdá být posun od komunikace založené na konfliktních liniích ke komunikaci založené na parciálních tématech. Posun je možné interpretovat jako důsledek modernizačního procesu (individualizace) a rostoucí racionalitu obou stran: Voliči podporují určitou stranu v očekávání určitých benefitů, strany svou programovou nabídku skládají tak, aby oslovily co nejvíce voličů a uspokojily jejich poptávku. Komunikovaná témata mohou časem přejít "do vlastnictví" strany, která v daném tématu získá kredit a v případě, že jsou tato témata společensky naléhavá, přinášejí "vlastníkům" výhodu v předvolebním boji. Objevuje se tak další dimenze stranické soutěže: Strany musí soupeřit nejen s dalšími stranami ale i dalšími aktéry o dominanci ve veřejné, mediální a politické sféře.
Anotace anglicky
The article attempts to interpret changes in the character of communication strategies applied in election competitions during the 20th century. The most important change seems to be the shift from cleavage-based to issue-based communication in election campaigns. Such shift can be interpreted as the result of modernization process (individualizing) and growing rationality of both factions: voters tend to support specific political parties expecting certain benefits, whereas political parties tend to emphasize those issues which can satisfy voters` demand. Over time, particular issues can, on the basis of successfully executed policies, be "transferred" into the ownership of specific political parties. When the communicated issue is salient, the issue ownership can bring advantages in polling. This brings a new dimension to the party competition: Now the parties have to compete with other agenda setters about the (issue) dominance in public, media and political sphere.
Návaznosti
MSM0021622407, záměrNázev: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 15:46

Další aplikace