WAGNER, Roland. Minimalanforderungen bei der Formulierung von Zustandsveränderungen. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 226-231, 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Minimalanforderungen bei der Formulierung von Zustandsveränderungen
Název česky Minimální požadavky na konstrukce vyjadřující změnu stavu
Název anglicky Minimal requirements for coding accomplishment predicates
Autoři WAGNER, Roland (276 Německo, garant).
Vydání 1. vydání. Brno, Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. od s. 226-231, 5 s. 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00032304
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4324-4
Klíčová slova anglicky nominalization; accomplishment; German as foreign language;
Štítky accomplishment, German as foreign language, nominalization
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 25. 3. 2010 09:34.
Anotace
In dem Beitrag werden die Probleme von DaF-Lernern bei der Formulierung von Zustandsveränderungen behandelt, die sich oft ergeben, sobald sie Nominalisierungen vom Typ "Steuersenkung" mit Hilfe von verbalen Strukturen reformulieren sollen. Ich schlage ein dreistufiges Modell der Planung von Äußerungen vor, anhand dessen das Minimum an Wissen identifiziert werden kann, das Lerner zur Bewältigung dieser Aufgabe benötigen. Dieses Modell wird anschließend anhand eines Mikrokorpus aus 15 Prädikaten empirisch getestet.
Anotace česky
Pod názvem "Minimální požadavky na konstrukce vyjadřující změnu stavu" se skrývá pokus co nejpřesněji určit, které informace student německého jazyka potřebuje, aby byl schopný úspěšně přeformulovat nominální syntagma typu "zvýšení daní" do verbální konstrukce.
Anotace anglicky
The paper deals with problems that Czech learners of German have in formulating change-of-state-predicates (accomplishments), when they are asked to denominalize nominalizations of the type "tax increase". I suggest a three-stage model which allows to identify the minimum of information necessary for the learner to fulfill this task. The model is checked than against empirical evidence from some of the most common accomplishment predicates in textbooks.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 17:38