VAŠEČKA, Imrich and Diana NEMETHOVÁ. Výchova k tolerancii v základných školách (metodická príručka) (Education for tolerance). první. Bratislava: ZORA, 2007. 112 pp. ISBN 978-80-969711-8-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výchova k tolerancii v základných školách (metodická príručka)
Name in Czech Výchova k toleranci v základních školách (metodická příručka)
Name (in English) Education for tolerance
Authors VAŠEČKA, Imrich and Diana NEMETHOVÁ.
Edition první. Bratislava, 112 pp. 2007.
Publisher ZORA
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-969711-8-3
Keywords in English asimilation - diskrimination - labelling - exclusion - identity - integration - migration - majority - minority - race - tolerancce
Changed by Changed by: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., učo 26854. Changed: 28/5/2010 15:07.
Abstract
Publikácia je metodickou príručkou výchovy k tolerancii pre učiteľov základných škol. Má 5 častí. Prvá stručne vymedzuje výchovu k tolerancii na základných školách. Druhá oboznamuje s metódami a technikami tejto výchovy. Tretia poskytuje výber dolezitých aktivít a hier, ktoré rozvíjajú znalosti, schopnosti a zručnosti a postoje tolerantného žiaka. Vo štvrtej sa učitelia možu oboznámiť s problémami, ktoré aktuálne súvisia s problematikou tolerancie - s otázkami spolunažívania, odlišnosti, rasizmu a etnocentrizmu, so šikanovaním v školách, s rómskou problematikou, s komunikáciou ako jedným z nástrojov riešenia problému roznorodosti. Piatu kapitolu tvorí slovník najdoležitejších pojmov súvisiacich s toleranciou.
Abstract (in Czech)
Publikace je metodickou příručkou výchovy k toleranci pro učitele základních škol. Obsahuje 5 kapitol. První stručně vymezuje výchovu k toleranci na základních školách. Druhá obeznamuje s metodami a technikami této výchovy. Třetí poskytuje výběr důležitých aktivit a her, které rozvíjejí znalosti, schopnosti a dovednosti a postoje tolerantního žáka. Čtvrtá kapitola učitele seznamuje s problémy, které aktuálně souvisejí s problematikou tolerance - s otázkami soužití, odlišnosti, rasizmu a etnocentrizmu, s šikanováním ve školách, s romskou problematikou, s komunikací jako jedním z nástrojů řešení problému různorodosti. Pátou kapitolu tvoří slovník nejdůležitějších pojmů souvisejících s tolerancí.
Abstract (in English)
This book is a handbook of education for tolerance.
Links
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 26/10/2021 02:38