KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, vol. 2007, 07-08, p. 17-24. ISSN 1801-6006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci
Name (in English) Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce
Authors KYNCL, Libor (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha, LexisNexis CZ, 2007, 1801-6006.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032391
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English Direct Taxes; Indirect Taxes; Other Taxes; E-commerce; Taxes; Internet
Tags direct taxes, e-commerce, indirect taxes, internet, Other Taxes, taxes
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 18:26.
Abstract
Účelem tohoto článku je bližší rozbor přímých, nepřímých i tzv. ostatních daní na obchodování na internetu. Autor v něm bude vycházet především z právní úpravy, jejíž shrnutí a analýzu doplní praktickými poznatky a souvislostmi mezi jednotlivými společenskými a právními instituty, které jsou obvyklé při podnikání na internetu. Čtenáře čeká nejen rozbor přímých a nepřímých daní se slovem daň v názvu, ale i tzv. ostatních daní, tedy cel a místních, správních a soudních poplatků.
Abstract (in English)
The aim of this article is to closely analyze direct, indirect and others taxes regarding e-commerce. The author will deal mainly with the current legal regulation. Its summation and analysis will be appended by the practical notices and context between individual social and legal institutes that are usual while running e-commerce. Readers will be given not only the analysis of direct and indirect taxes containing the word "tax" in their names but also other taxes which mean customs, court taxes, administrative charges and local charges.
PrintDisplayed: 23/6/2024 19:08