NOVÁKOVÁ, Petra a Marek SVOBODA. Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2005. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 26. ISBN 80-86793-05-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz
Název česky Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz
Název anglicky The official internet webpage of Czech society of clinical oncology CLS JEP, www.linkos.cz
Autoři NOVÁKOVÁ, Petra (203 Česká republika) a Marek SVOBODA (203 Česká republika, garant).
Vydání 2005. vyd. Brno, XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. s. 26-26, 2005.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-86793-05-2
Klíčová slova anglicky internet; linkos
Štítky internet, linkos
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 11:21.
Anotace
Úvod V říjnu 2004, téměř přesně 5 let po té, co byly stránky ČOS ČLS JEP uvedeny poprvé na internet, byla představena onkologické veřejnosti nová verze stránek České onkologické společnosti. Stalo se tak, stejně jako před 5 lety, na Jihočeských onkologických dnech. Stejná akce, stejné datum, stejná adresa na internetu. Je tedy vůbec něco nového? Současnost Linkos je i nadále stránkami pro členy onkologické společnosti a ostatní odborníky zabývající se onkologickou tematikou. Obsažené informace se týkají společnosti a jejích aktivit, dění v onkologii v České republice a vzdělávání. Stránky mají 6 základních modulů, z nichž se některé překrývají tak, aby rozdílná logika různých návštěvníků dovedla všechny neomylně k informacím, které potřebují. Organizační informace Tento modul informuje o České onkologické společnosti. Nové je rozšíření informací o dění v sekcích ČOS: sekci diagnostické a prediktivní onkologie, pediatrické onkologie, onkochirurgie a pneumoonkologické sekci. Další novou částí je kalendář ČOS a historie společnosti. Nejnavštěvovanější částí v rámci organizačních informací jsou zápisy ze zasedání výboru ČOS. Informace pro praxi Tato skupina přináší praktické informace pro práci lékařů, jako jsou klasifikace, odkazy na databáze klinických studií a odkazy do systémů zabývajících se sbě rem a interpretací dat z Národního onkologického registru, odkazy na číselníky, pojištovny a nechybí ani odkazy na všechny relevantní orgány a instituce. Za pozornost stojí dále vlastní vyhledávací rozhraní databáze AISLP, informačního systému léčivých přípravků registrovaných v České Republice. Svým způsobem unikátní je databáze tuzemských i zahraničních standardů léčebné péče. Kromě aktualizovaného vydání Zásad cytostatické léčby maligních onemocnění onkologické společnosti jsou zde obsaženy informace o dalších 180 dokumentech. Databáze obsahuje doporučené postupy, metodické pokyny a standardy s onkologickou tematikou používané a ověřené na vybraných pracovištích v České republice nebo vytvořené jednotlivými odbornými společnostmi a sdruženími (ČOS ČLS JEP, NCCN, ASCO, ESMO, ASH). Budoucnost Vzrůstající návštěvnost vede logicky ke snaze nabízet cílové skupině další informace a zlepšení a rozvíjet nové stránky tak, aby návštěvnický boom nebyl jen otázkou několika prvních měsíců po uvedení na internet. Rozpracováno je několik novinek od vlastního vstupu na Medline po anglickou zkrácenou verzi stránek. Nejrozsáhlejším v současné době rozpracovaným projektem pro uživatele www.linkos.cz je databáze tuzemských konferenčních abstrakt z oblasti onkologie. Měla by být ojedinělým zdrojem odborných informací, přednesených na kongresech a konferencích v České republice, které byly podpořeny Českou onkologickou společností a jejichž organizátoři se připojili k této iniciativě. Elektronická podoba umožní tematické prohledávání podle slov z názvu, nebo v abstraktu v každé jednotlivé konferenci, nebo napříč konferencemi. Možné bude i vyhledávání podle autorů a třídění podle kategorií a témat. Závěr Stránky ČOS na internetu jsou nové, pravidelně a často aktualizované, s vysokou návštěvností a projekt jejich dalšího rozvoje v příštích měsících a letech je poměrně bohatý. Podívejte se na Linkos, choďte na Linkos, nebudou to zbytečné cesty!
Anotace anglicky
This publication is only in Czech language.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2020 23:44