EN

Neziskové organizace ve veřejných službách

HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neziskové organizace ve veřejných službách
Název anglicky Nonprofit organizations in public services
Autoři HYÁNEK, Vladimír (203 Česká republika, garant), Zuzana PROUZOVÁ (203 Česká republika) a Simona ŠKARABELOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1.vydání. Brno, 292 s. 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00020518
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4423-4
Klíčová slova anglicky Public services; Nonprofit organization;
Štítky nonprofit organization, Public Services
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., učo 1953. Změněno: 29. 10. 2010 13:35.
Anotace
Publikace je rozdělena do pěti tematických částí, kterým předchází úvodní kapitola o cílech a metodice výzkumného projektu. V první části je prezentován teoretický rámec vztahů a rolí státu a neziskových organizací při zabezpečování veřejných služeb. Druhá část publikace přináší empirické poznatky o podílu neziskových organizací a ostatních poskytovatelů veřejných služeb na jejich produkci a na jejich finančním zabezpečení z veřejných zdrojů. Pro úplnost je v samostatné kapitole uvedena doplňující informace o prezentovaných datech, včetně analýzy zdrojů dat, ze kterých bylo čerpáno. Třetí část obsahuje analýzy jednotlivých vybraných veřejných služeb, na nichž se neziskové organizace podílejí. Analyzována jsou nejen samotná data o financování těchto veřejných služeb a jejich faktická produkce na území České republiky, ale i relevantní veřejné politiky, legislativní předpisy a používané systémy financování. V rámci čtvrté části publikace jsou prezentovány a analyzovány vybrané způsoby alokace veřejných prostředků na zabezpečení veřejných služeb. Závěrečná část nabízí sumarizaci dalších výzkumných otázek, které provedený výzkum vyvolal.
Anotace anglicky
The publication is divided into five thematic parts, introduced with an opening chapter about the aims, scope and methodology of the research project. The first part deals with the theoretical aspects of the roles of the state and of nonprofit organisations in the provision of public services. The second part of the book brings empirical findings about the size and the share of public service providers, including their participation in public funding and service provision. To give readers the complete information, a separate chapter is included with additional information about the presented data, including an analysis of the sources of data that were used. The third part offers analyses of individual selected public services in whose provision nonprofit providers participate. The analyses are aimed not only at the data about the funding of the services and their actual production on the territory of the Czech Republic, but also at the relevant public policies, legislation and systems of funding. The fourth part of the publication deals with selected methods of allocation of public finances for the provision of public services. The final part offers an overview of new research questions that the current research project has raised.
Návaznosti
GA402/05/0974, projekt VaVNázev: Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 3. 2019 12:35

Další aplikace