ŠTĚTKA, Václav. Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace (From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research). Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2007, vol. 2007, No 1, p. 8-32. ISSN 1801-9978.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace
Name (in English) From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research
Authors ŠTĚTKA, Václav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Mediální studia, Praha, Syndikát novinářů, 2007, 1801-9978.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00032447
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English international communication studies; development theory; cultural imperialism; media globalization; reception analysis; glocalization; reverse flow; hybridization
Tags cultural imperialism, development theory, glocalization, hybridization, international communication studies, media globalization, reception analysis, reverse flow
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Václav Štětka, Ph.D., učo 9724. Changed: 3/7/2008 15:08.
Abstract
Tento článek zkoumá historický vývoj a současné trendy v oblasti výzkumu mezinárodní resp. globální komunikace. Po systematickém přehledu "rozvojového paradigmatu" a teorií mediálního a kulturního imperialismu se článek zabývá dalším paradigmatickým obratem, který přinesly globalizační teorie v 90.letech 20.století. Autor argumentuje, že i když tento obrat do jisté míry oživil některé dřívější koncepty spojované s mezinárodní komunikací, jeho hlavní vliv je možné spatřovat v ustavení zcela nového pohledu na realitu globálních komunikačních toků. Tento přístup tak představuje vážné zpochybnění tezí o kulturní dominanci Západu a umožňuje vnímat mediální globalizaci jako komplexní a mnohosměrný proces.
Abstract (in English)
This paper examines and reviews historical development and contemporary trends in the field of international media and communication research. The author argues that while certain aspects of globalization processes brought an impulse for rejuvenation of both of the older paradigms of international communication, main impact of this discourse can be seen in helping to establish a new approach to the reality of global information/cultural flows and also to its empirical analysis. Together with the growing emphasis on the reception analysis of the international media products, questioning popular claims about their homogenizing impact, this approach represents a serious challenge for the theories of Western/American global cultural domination and enables for understanding media globalization more in terms of a complex and dynamic process, opening space for an emergence of hybrid cultural forms, product and identities.
PrintDisplayed: 30/11/2023 15:09