MALÝ, Tomáš. Seelenheil und Fegefeuer im Zeitalter des "langen und nahen Todes". Das Lesen von Messen in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert. In Herzog, Makrwart – Hollberg, Cecilie (Hg.): Seelenheil und irdischer Besitz. Testamente als Quellen für den Umgang mit den "letzten Dingen" (= Irseer Schriften, Bd. 4). 1. vyd. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007. s. 139-151. ISBN 978-3-89669-630-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Seelenheil und Fegefeuer im Zeitalter des "langen und nahen Todes". Das Lesen von Messen in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert
Název česky Spása duše a očistec v čase "dlouhé a blízké smrti". Čtení mší v Brně 17. a 18. století
Název anglicky Salvation and Purgatory in Times of the "Mort longue et proche". Mass Saying in Brno During the 17th and 18th Centuries
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Konstanz, Herzog, Makrwart – Hollberg, Cecilie (Hg.): Seelenheil und irdischer Besitz. Testamente als Quellen für den Umgang mit den "letzten Dingen" (= Irseer Schriften, Bd. 4), s. 139-151, 2007.
Nakladatel UVK Verlagsgesellschaft
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor History
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00022836
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-89669-630-4
Klíčová slova anglicky Purgatory;Salvation;Mass obligations;Last wills;17th and 18th centuries;Brno:South Moravia
Štítky 17th and 18th centuries, Brno:South Moravia, last wills, Mass obligations, Purgatory, Salvation
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 26. 3. 2010 15:52.
Anotace
Studie se zabývá tématem očistce, a to především z pohledu měšťanských testamentů ze 17. a 18. století. První část textu je věnována očistcovému diskursu v českém prostředí (literární tradice, kázání). V dalších odstavcích se autor pokouší ukázat základní trendy vývoje postojů měšťanů královského města Brna (jižní Morava) k zádušní mši ( sledování mešních legátů, tzv. věčných fundací atd.). V souvislosti s konfesijním vývojem ve městě studie ukazuje kontinuitu popularity mešní kultury i v době osvícenských opatření, která měla odstranit nákladné čtení zádušních mší.
Anotace česky
Studie se zabývá tématem očistce, a to především z pohledu měšťanských testamentů ze 17. a 18. století. První část textu je věnována očistcovému diskursu v českém prostředí (literární tradice, kázání). V dalších odstavcích se autor pokouší ukázat základní trendy vývoje postojů měšťanů královského města Brna (jižní Morava) k zádušní mši ( sledování mešních legátů, tzv. věčných fundací atd.). V souvislosti s konfesijním vývojem ve městě studie ukazuje kontinuitu popularity mešní kultury i v době osvícenských opatření, která měla odstranit nákladné čtení zádušních mší.
Anotace anglicky
The study deals with a subject of the early modern purgatory, in particular from the view of last wills written in the South Moravian royal town Brno during the 17th and 18th centuries. The first part of the text is addicted to the purgatory discours in the Czech Lands (literary tradition, sermons etc.). In the following paragraphs the author tries to outline basic trends in the attitudes of burghers to requiem mass, observing mass bequests in their last wills, in connection with a confessional background in the town. The paper points out a continual popularity of mass culture even in times of enlightenment proceedings, which should have aimed to the elimination of high priced mass donations.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 08:12