BIČAN, Aleš. Signum-theory in axiomatic functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 3-18, 15 s. ISSN 0231-7567.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Signum-theory in axiomatic functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall)
Název česky Teorie znaku v axiomatickém funkcionalismu (in margine knihy Ontological Questions in Linguistics od Jana W. F. Muldera a Paula Rastalls)
Autoři BIČAN, Aleš (203 Česká republika, garant).
Vydání Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 0231-7567.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00032513
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky axiomatic functionalism; mulder; rastall; signum-theory; sign; ontology; double articulation; ontological questions in linguistics;
Štítky axiomatic functionalism, double articulation, Mulder, ontological questions in linguistics, ontology, rastall, sign, signum-theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D., učo 64391. Změněno: 10. 11. 2007 20:21.
Anotace
The article offers an introduction to the theory of sign in axiomatic functionalist, a functionalist approach to semiotics (including linguistics). Among others, the article discusses the concept of double articulation as introduced by André Martinet but criticized by Jan W. F. Mulder, the originator of axiomatic functionalism.
Anotace česky
Článek si klade za cíl seznámit čtenáře - při příležitosti vydání knihy Ontological Questions in Linguistics Jana W. F. Muldera a Paula Rastalla - s lingvistickým přístupem známým pod názvem axiomatický funkcionalismus, a speciálně pak s jedním jeho komponentem, teorií znaku. Jedná se o typ funkčního lingvistického přístupu silně ovlivněného funkcionalismem André Martineta. Mezi těmito přístupy je však mnoho rozdílů. Jedním z nich je nesouhlas s interpretací Martinetovy dvojí artikulace, která říká, že jazyk je artikulován do entit (znaků/monémů) mající jak obsahovou, tak výrazovou složku, a ta je následně artikulována do jednotek majících jen formu (tedy do figur/fonémů). Mulder toto pokládá za míchání ontologicky rozličných entit a navrhuje činit rozdíl mezi znakem (gramatickou entitou) a fonologickou formou znaku (fonologickou entitou).
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2023 04:48