Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

  1. GRÁC, Marek a Adam RAMBOUSEK. Low-cost ontology development. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012, s. 299-304. ISBN 978-80-263-0244-5.

  2010

  1. GREGAR, Tomáš, Tomáš PITNER, Miroslav WARCHIL, Jan MUDRÁK, Ondřej ZEZULA, Jakub TALAŠ a Igor ZEMSKÝ. Semantic Utilities and E-Learning. In DIVAI 2010 - distance learning in applied informatics, conference proceedings. 1. vyd. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2010, s. 67-72. ISBN 978-80-8094-691-3.

  2009

  1. KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009, s. 157-165. ISBN 978-9973-37-516-2.
  2. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Piek VOSSEN, Roxane SEGERS, Isa MAKS a Hennie VAN DER VLIET. Cornetto Tools and Methodology for Interlinking Lexical Units, Synsets and Ontology. In Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Seoul, Republic of Korea: The Linguistic Society of Korea, 2009, s. 2695-2713. ISBN 978-89-90696-71-7.
  3. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, s. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  4. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. E-learning a sémantika. In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, s. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  5. STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009, s. 242-258, 16 s. ISBN 978-80-7204-662-1.
  6. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1. vyd. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, s. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.

  2008

  1. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK a Piek VOSSEN. A Distributed Database System for Developing Ontological and Lexical Resources in Harmony. In 9th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics. Berlin: Springer, 2008, s. 1-15. ISBN 978-3-540-78134-9.
  2. ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi. Praha: Nakladatelství Academia, 2008, 440 s. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
  3. MULÍČKOVÁ, Eva a Petr KUBÍČEK. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ONTOLOGIÍ PŘI INTEGRACI GEOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ. In Interoperabilita v krizovém řízení. Brno: MSD, 2008, s. 120-132, 12 s. ISBN 978-80-7392-023-4.
  4. LUDÍK, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Návrh aplikačnej ontológie pre krízový management. 2008.
  5. ŠTEFANÍK, Matěj a Jiří HŘEBÍČEK. Ontologie a jejich aplikace v oblasti vyhledávání informací. In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008, s. 125-130. ISBN 978-80-210-4774-7.
  6. ŠŤASTNÝ, Rudolf a Milan KONEČNÝ. Podmínky harmonizace map pro krizový management. Diplomová práce. 2008.
  7. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ a Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 184 s. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4.
  8. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2008, 99 s. 332 publikace. ISBN 978-80-7239-221-6.
  9. KALOUDA, František a Martin SVÍTIL. Riziko jako pojem - příspěvek k precizaci. In "Nové trendy - nové nápady 2008" Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 2008, s. 52-60, 7 s. ISBN 978-80-903914-7-5.

  2007

  1. NOVÁČEK, Vít. D2.3.8v2 Report and Prototype of Dynamics in the Ontology Lifecycle. Innsbruck, Austria: Knowledge Web EU NoE, 2007, 85 s. Knowledge Web EU NoE deliverable D2.3.8v2.
  2. NOVÁČEK, Vít. D2.3.9 Theoretical Aspects for Ontology Lifecycle. Innsbruck, Austria: Knowledge Web EU NoE, 2007, 51 s. Knowledge Web EU NoE deliverable D2.3.9.
  3. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 239-244, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
  4. ŠTEFANÍK, Matěj, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Interoperability in eGovernment Services for Environment Protection. In Best Practice and Innovation: 5th International Eastern Europe e|Gov Days. Wien: Österreichische Computer Gesellshaft, 2007, s. 68-71. ISBN 3-85403-203-X.
  5. ŠTEFANÍK, Matěj, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Interoperability in E-Government Services for Environment Protection. In Eastern Europeen e|Gov Days 2007: Best Practice and Innovation. Wien: Austrian Computer Society, 2007, s. 19-22. ISBN 978-3-85403-222-9.
  6. HROCH, Jaroslav. K čemu je dnes dobra filosofie. Filozofia. 2007, roč. 62/2007, č. 8, s. 716-733, 2 s. ISSN 0046-385X.
  7. KONEČNÝ, Milan a Tomáš ŘEZNÍK. Ontologies in Risk Management. In XXIII. International Cartographic Conference. 2007.
  8. BIČAN, Aleš. Signum-theory in axiomatic functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 3-18, 15 s. ISSN 0231-7567.
  9. GREGAR, Tomáš, Jiří SOTONA, Jan MUDRÁK a Tomáš PITNER. Získávání dokumentových dat pro elektronickou výuku. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 233-238, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
  10. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací. In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: ČSGG, 2007, s. 67-72. ISBN 978-80-85763-41-6.

  2006

  1. NOVÁČEK, Vít a Pavel SMRŽ. Empirical Merging of Ontologies A Proposal of Universal Uncertainty Representation Framework. In The Semantic Web: Research and Applications (Lecture notes in Computer Science 4011 / 2006 - Proceedings of ESWC'06 - 3rd European Semantic Web Conference). Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 65-79, 14 s. ISBN 3-540-34544-2.
  2. NOVÁČEK, Vít. Ontology Learning. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2006, 65 s. Diploma Thesis.
  3. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ a Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. 6th International Conference on Knowledge Management. Graz: IICM, 2006, roč. 6, č. 1, s. 120-128, 260 s. ISSN 0948-6968.
  4. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ a Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. Journal on Universal Knowledge Management (J.UKM). Graz: Graz University of Technology, 2006, roč. 3/2006, č. 9, s. 271-181, 290 s. ISSN 0948-6968.
  5. SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2006, 362 s. ISBN 80-210-3915-9.
  6. ŘEZNÍK, Tomáš, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. Příspěvek ke kartografické vizualizaci v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, sborník abstrakt. Brno: CAGI, 2006, s. 59-72. ISBN 80-86633-50-0.
  7. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky. In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 169-178, 9 s. ISBN 80-210-4102-1.
  8. GREGAR, Tomáš, Jan PAVLOVIČ a Lukáš KOKRMENT. Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations. In Current Research in Information Sciences and Technologies, Volume II. Spain: American Society for Information Science and Technology, 2006, s. 472-476, 602 s. ISBN 84-611-3105-3.
  9. GREGAR, Tomáš a Jan PAVLOVIČ. Vizualizace ontologií ve vyhledávacím systému vědeckých publikací. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 47-52, 203 s. ISBN 80-210-3923-X.
  10. GREGAR, Tomáš, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK a Tomáš PITNER. Vizualizace znalostí v e-learningu. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 39-45. ISBN 80-210-3923-X.
  11. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Jitka KUČEROVÁ. Využití ontologií v kontextové kartografii. In Česká geografie v evropském prostoru - XXI. Sjezd ČGS. 2006. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF, 2006, s. 845-849. ISBN 978-80-7040-986-2.

  2005

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 343-363. ISSN 0015-1831.
  2. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou. In Člověk - příroda - kultura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 164-175, 188 s. ISBN 80-210-3757-1.
  3. NOVÁČEK, Vít a Pavel SMRŽ. OLE - A New Ontology Learning Platform. In International Workshop on Text Mining Research, Practice and Opportunities - Proceedings. Shoumen, Bulgaria: Incoma Ltd., 2005, s. 12-16. ISBN 954-91743-1-X.
  4. KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ a Tomáš HOLEČEK. Semantic Grid Infrastructure for Applications in Biomedicine. In DATAKON 2005 - Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Brno, 2005, s. 335-344. ISBN 80-210-3813-6.
  5. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Visual Browser: A Tool for Visualising Ontologies. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005, s. 453-461, 8 s. ISSN 0948-6968.

  2004

  1. JEMELKA, petr. Evoluční ontologie a environmentální racionalita. In K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 2004, s. 71-75. ISBN 80-210-3329-0.
  2. DANĚK, Tomáš. Jsou poznatky přírodních věd relevantní pro environmentální argumentaci? Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004, s. 18-21. ISBN 80-239-2822-8.
  3. JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek. In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2004, s. 368-371. ISBN 80-89018-78-5.
  4. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004, 370 s. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9.
  5. ŠMAJS, Josef. Proč právě ontologie? In Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004, s. 60-89. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-651-0.
  6. JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, 60 s. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X.

  2003

  1. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
  2. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003, s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
  3. LAJKEP, Tomáš. Lidské embryo - kdo, nebo co? Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 10, s. 23. ISSN 0044-1996.
  4. OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 69-78. ISBN 80-210-3222-7.

  2002

  1. HORÁK, Petr. Filosofický radikalismus. Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2002, B 49, s. 79-100. ISSN 0231-7664.
  2. HORÁK, Petr. Jean-Paul Sartre 1939:od ontologie k morálce. Bratislava, 2002.
  3. FILIP, David. Možné světy v logickém diskursu. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 2, s. 207-227. ISSN 0015-1831.

  2001

  1. ŠMAJS, Josef. Dva ontické řády. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2001, roč. 56, č. 1, s. 13-23. ISSN 0046-385X.
  2. ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, Université Paris I, 2001, s. 35-55. ISBN 80-210-2724-x.
  3. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
  4. KROB, Josef. Z dějin ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 56 s. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.

  2000

  1. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. vyd. 1. Praha: Hynek, 2000, 190 s. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1.
  2. ŠMAJS, Josef. Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a evoluční ontologie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 11 s.
  3. KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 2000, roč. 47, B47, s. 107-112. ISSN 0231-7664.
  4. KROB, Josef. Ontologie a otázka poznatelnosti světa. Prométheus. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000, roč. 5, č. 16, s. 12-15. ISSN 1211-8400.
  5. KROB, Josef. Svět není, děje se. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 5, s. 785. ISSN 0015-1831.

  1999

  1. PALA, Karel a Pavel ŠEVEČEK. Česká lexikální databáze typu WordNet (v rámci projektu EuroWordNet-2). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: MU Brno, 1999, roč. 1999, A 47, s. 51-64. ISSN 0231-7567.
  2. PALA, Karel. Semantic Annotation of (Czech) Corpus Texts. In Proceedings of the Second Workshop on Text, Speech and Dialogue. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag, 1999, s. 56-61. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
  3. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999, s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.

  1997

  1. NIEDERLE, Rostislav. Quine a sémantika. Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1997, roč. 3/2000, č. 3, s. 28-37, 9 s. ISSN 0231-7664.

  1994

  1. NIEDERLE, Rostislav. Logické a filozofické problémy vývoja pojmov. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, roč. 5/1994, č. 5, s. 875-877, 2 s. ISSN 0015-1831.

  1993

  1. KROB, Josef. Konec ontologie, začátek metafyziky? In Konec ontologie? 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 48-52. ISBN 80-210-0765-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 16:47