EN

Filosofie - obrat k Zemi

ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 s. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Filosofie - obrat k Zemi
Název anglicky Philosophy - turn-over towards the Earth
Autoři ŠMAJS, Josef (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, 440 s. 10460, 2008.
Nakladatel Nakladatelství Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00033966
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-200-1639-3
Klíčová slova anglicky culture; ontology; technology; knowlege
Štítky culture, knowlege, ontology, technology
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., učo 2543. Změněno: 8. 6. 2009 14:28.
Anotace
Text má tři relativně samostatné části. První část s názvem Evoluční ontologie pojednává o podstatě této nové ontologické koncepce. Je tu představen evolučně ontologický koncept přírody i evolučně ontologický koncept nynější protipřírodní kultury. Druhá část s názvem Evoluční gnoseologie ukazuje aplikaci evoluční ontologie na oblast tradiční filosofické teorie poznání. Třetí část s názvem Filosofie techniky ukazuje aplikaci koncepce evoluční ontologie na oblast techniky a technosféry.
Anotace anglicky
The paper has three relatively independent parts. The first part named Evolutionary Ontology deals with the basis of the new ontological concept. Evolutionary ontological concept of nature is introduced so as the evolutionary ontological concept of the contemporary anti-natural culture. The second part Evolutionary Gnoselogy illustrates how to apply evolutionary ontology in a field of traditional philosophical theory of knowledge. The third part Philosophy of Technics shows an application of the evolutionary ontology concept in the area of technics and technosphere.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 14:33

Další aplikace