Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MARRONE, Tancredi Andrew. Synthetic Caves and Energy Attractors. In Deus ex Machina: Deus ex Machina: I. International Online Conference. 2021.
 2. 2009

 3. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7414-126-3.
 4. HOLMAN, Pavel. Muzea a technické památky. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně, 2009, roč. 14/2008, č. 14, s. 9-10. ISSN 1214-5327.
 5. 2008

 6. ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 s. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
 7. NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 157-164. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 8. ŠAJNEROVÁ, A. a Jiří SVOBODA. Sacrificial stone knives from Abusir. In Prehistoric technology 40 years later: Functional studies and the Russian legacy. Oxford: Archaeopress, Oxford, 2008. s. 327-330. British Archaeological Reports International Serie. ISBN 978 1 4073 0271 3.
 9. VAŠKŮ, Vladimír. Skládanka. Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 83, č. 5, s. 231. ISSN 0009-0514.
 10. BASTL, Martin. Technologie a strategie - Revoluce ve vojenství. In Vojenská strategie. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum, 2008. s. 216-230. 1. verze. ISBN 978-80-7278-475-2.
 11. KUŘE, Josef. Technologizovaná medicína a etika. In Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení. Praha: Galén, 2008. 15 s. 1. ISBN 978-80-246-1532-5.
 12. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol. Vítková,M., Bartoňová, M. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. s. 341-350. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 13. 2007

 14. SEHNÁLEK, David. External Relations of the EC/EU - the Enforcement of their Interests in Cyberspace. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1156-1164, 8 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 15. ŠMAJS, Josef. Informační technika, práce a podnikání. In Vývojové tendence podniků III, sv. 2. MU Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 675-688. ISBN 978-80-210-4466-1.
 16. ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce. In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-21, 161 s. ISBN 978-80-210-4422-7.
 17. GREGEROVÁ, Miroslava a Martin HLOŽEK. Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané. In Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3. 2007. vyd. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. s. 441-448. ISBN 978-80-86260-74-7.
 18. KOZEL, Jiří. Možnosti otevřeného technologického řešení kontextové kartografické vizualizace. R. Fencík (ed.). In Súčasné trendy v kartografii: Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2007. s. 126-131. ISBN 978-80-89060-11-5.
 19. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 325-337. Edice pedagogické literatury, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 20. 2006

 21. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem. In Podmínky podnikatelské úspěsnosti inovace. Praha: Soukromá vysoká škole ekonomických studií, 2006. s. 45-52, 234 s. ISBN 978-80-86744-57-5.
 22. ŠMAJS, Josef. Technology. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 2165-2167. ISBN 0-7619-3029-9.
 23. LEICHMANN, Jaromír. The analyses of faince and Egyptian Blue. In Faience inlays from the funerary temple of king Raneferef. 1. vyd. Praha: Czech Institute of Egyptology, 2006. s. 53-63, 10 s. Abusir XIV. ISBN 80-7308-130-X.
 24. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006. s. 233-267. ISBN 3-935751-03-6.
 25. 2005

 26. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Jiří VANĚK a Tomáš SOKOP. Protetická technologie výroby subperiostálního implantátu. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005. ISBN 80-210-3868-3.
 27. 2004

 28. SVOBODA, Jiří. Continuities, discontinuities, and interactions in Early Upper Paleolithic technologies. In The Early Upper Paleolithic beyond Western Europe. USA: University of California Press, 2004. s. 30-49. ISBN 0-520-23851-6.
 29. 2003

 30. LAJKEP, Tomáš. Futurologie medicíny a etika I. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 16, s. 25. ISSN 0044-1996.
 31. STEHLÍK, Antonín. Logistika jeko podmínka podnikání v globálním prostředí. In Ekonomika a management 2003 bez hranic. 1. vyd. Praha: M Partner, s.r.o., 2003. s. 37-40. ISBN 80-239-1538-X.
 32. SVOBODA, Jiří a O. BAR-YOSEF. Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic. USA: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts., 2003. Dolnověstonické studie 10. ISBN 0-87365-551-6.
 33. 2002

 34. NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti. (Barša, Pavel, ed.). In Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 59-66. ISBN 80-210-2834-3.
 35. KOSTRHUN, Petr a Petr NERUDA. Hranice - Velká Kobylanka, Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1-2, s. 105-155. ISSN 0521-2359.
 36. 2001

 37. PARDYOVÁ, Marie. Les sarcophages de l'Anastasis et de 'deux frères' du Vatican sont-ils oeuvres de deux sculpteurs? Remarques a propos des autres sarcophages du 'groupe du sarcophage de deux frères'. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2001. 22 s. Slovenská archeológia XLIX, 1-2. ISSN 1335-0102.
 38. 2000

 39. ŠMAJS, Josef. Biofilní perspektiva kultury. In Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: S. Kučerová a kol., 2000. s. 327-333. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. stol. ISBN 80-7302-000-9.
 40. ŠMAJS, Josef. Člověk a technika. Praha: RX, 2000. Reflex.
 41. KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ a Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 s. ISBN 80-85037-21-1.
 42. ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury. Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 51-96. ISSN 1210-0250.
 43. 1999

 44. STEHLÍK, Antonín. Logistický multisystém. In Druhá vědecká konference, Efektivní doprava, cesta do Evropské unie. 1. vyd. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 1999. s. 567-571. ISBN 80-7194-206-5.
 45. 1993

 46. STOJAN, Mojmír, Miroslav ČADÍLEK, Pavel KONUPČÍK, Antonín STRUŽKA a Pavel PASEKA. Informační technologie. 1. díl. In Studijní text. 1993. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 1-98.
 47. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika vrhu koulí. Brno: Župa Jana Machala, 1993. 5 s. Metodický dopis.
 48. 1992

 49. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika běhů. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 8 s. Metodický dopis.
 50. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 6 s. Metodický dopis.
 51. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do dálky. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 7 s. Metodický dopis.
 52. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do výšky. Brno: Župa Jana Machala, 1992. 5 s. Metodický dopis.
 53. 1988

 54. PTÁČEK, Vladimír, Hana HÁSLBACHOVÁ, František KAMLER a R. MAREK. Kočujeme se včelstvy. 1. vyd. České Budějovice: Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice pro MZVž ČSR, 1988. 119 s. č. 45 057,.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 02:05