Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. GRÁC, Marek and Adam RAMBOUSEK. Low-cost ontology development. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. p. 299-304. ISBN 978-80-263-0244-5.
 2. 2010

 3. GREGAR, Tomáš, Tomáš PITNER, Miroslav WARCHIL, Jan MUDRÁK, Ondřej ZEZULA, Jakub TALAŠ and Igor ZEMSKÝ. Semantic Utilities and E-Learning. In DIVAI 2010 - distance learning in applied informatics, conference proceedings. 1st ed. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2010. p. 67-72. ISBN 978-80-8094-691-3.
 4. 2009

 5. KOPEČEK, Ivan and Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009. p. 157-165. ISBN 978-9973-37-516-2.
 6. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Piek VOSSEN, Roxane SEGERS, Isa MAKS and Hennie VAN DER VLIET. Cornetto Tools and Methodology for Interlinking Lexical Units, Synsets and Ontology. In Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Seoul, Republic of Korea: The Linguistic Society of Korea, 2009. p. 2695-2713. ISBN 978-89-90696-71-7.
 7. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009. p. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
 8. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. E-learning a sémantika (E-learning and semantics). In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009. p. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
 9. STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace (The value of information : a contribution to the information ethics, ontology and aestehtics). In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. p. 242-258, 16 pp. ISBN 978-80-7204-662-1.
 10. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1st ed. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009. p. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.
 11. 2008

 12. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK and Piek VOSSEN. A Distributed Database System for Developing Ontological and Lexical Resources in Harmony. In 9th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics. Berlin: Springer, 2008. p. 1-15. ISBN 978-3-540-78134-9.
 13. ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi (Philosophy - turn-over towards the Earth). Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 pp. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
 14. MULÍČKOVÁ, Eva and Petr KUBÍČEK. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ONTOLOGIÍ PŘI INTEGRACI GEOGRAFICKÝCH DATABÁZÍ (USING ONTOLOGIES FOR INTEGRATION OF GEOGRAPHICAL DATABASES). In Interoperabilita v krizovém řízení. Brno: MSD, 2008. p. 120-132, 12 pp. ISBN 978-80-7392-023-4.
 15. LUDÍK, Tomáš and Jaroslav RÁČEK. Návrh aplikačnej ontológie pre krízový management (Application Ontology Design for Crisis Management). 2008.
 16. ŠTEFANÍK, Matěj and Jiří HŘEBÍČEK. Ontologie a jejich aplikace v oblasti vyhledávání informací (Ontology and their aplications in the area of information searching). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. p. 125-130. ISBN 978-80-210-4774-7.
 17. ŠŤASTNÝ, Rudolf and Milan KONEČNÝ. Podmínky harmonizace map pro krizový management. Diplomová práce. (Data Harmonization Terms for Emergency Management. Diploma work.). 2008.
 18. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ and Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika (Business and environmental ethics). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 pp. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4.
 19. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy (Do we need Survival Philosophy?). Brno: Nakladatelství Doplněk, 2008. 99 pp. 332 publikace. ISBN 978-80-7239-221-6.
 20. KALOUDA, František and Martin SVÍTIL. Riziko jako pojem - příspěvek k precizaci (The Risk Conception - Contribution to the Rectification of the Definition). In "Nové trendy - nové nápady 2008" Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 2008. p. 52-60, 7 pp. ISBN 978-80-903914-7-5.
 21. 2007

 22. NOVÁČEK, Vít. D2.3.8v2 Report and Prototype of Dynamics in the Ontology Lifecycle. Innsbruck, Austria: Knowledge Web EU NoE, 2007. 85 pp. Knowledge Web EU NoE deliverable D2.3.8v2.
 23. NOVÁČEK, Vít. D2.3.9 Theoretical Aspects for Ontology Lifecycle. Innsbruck, Austria: Knowledge Web EU NoE, 2007. 51 pp. Knowledge Web EU NoE deliverable D2.3.9.
 24. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat (E-learning and image data semantics). In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 239-244, 260 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 25. ŠTEFANÍK, Matěj, Jiří HŘEBÍČEK and Jaroslav RÁČEK. Interoperability in eGovernment Services for Environment Protection. In Best Practice and Innovation: 5th International Eastern Europe e|Gov Days. Wien: Österreichische Computer Gesellshaft, 2007. p. 68-71. ISBN 3-85403-203-X.
 26. ŠTEFANÍK, Matěj, Jiří HŘEBÍČEK and Jaroslav RÁČEK. Interoperability in E-Government Services for Environment Protection. In Eastern Europeen e|Gov Days 2007: Best Practice and Innovation. Wien: Austrian Computer Society, 2007. p. 19-22. ISBN 978-3-85403-222-9.
 27. HROCH, Jaroslav. K čemu je dnes dobra filosofie (What is Philosophy[ Good for in Our Time). Filozofia. 2007, 62/2007, No 8, p. 716-733, 2 pp. ISSN 0046-385X.
 28. KONEČNÝ, Milan and Tomáš ŘEZNÍK. Ontologies in Risk Management. In XXIII. International Cartographic Conference. 2007.
 29. BIČAN, Aleš. Signum-theory in axiomatic functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, No 1, p. 3-18, 15 pp. ISSN 0231-7567.
 30. GREGAR, Tomáš, Jiří SOTONA, Jan MUDRÁK and Tomáš PITNER. Získávání dokumentových dat pro elektronickou výuku (Automatic data retrieval from digital sources). In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 233-238, 260 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 31. GREGAR, Tomáš and Radka POSPÍŠILOVÁ. Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací (Improving of graphic data usability in learning via acquired semantic information). In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: ČSGG, 2007. p. 67-72. ISBN 978-80-85763-41-6.
 32. 2006

 33. NOVÁČEK, Vít and Pavel SMRŽ. Empirical Merging of Ontologies A Proposal of Universal Uncertainty Representation Framework. In The Semantic Web: Research and Applications (Lecture notes in Computer Science 4011 / 2006 - Proceedings of ESWC'06 - 3rd European Semantic Web Conference). Berlin: Springer Verlag, 2006. p. 65-79, 14 pp. ISBN 3-540-34544-2.
 34. NOVÁČEK, Vít. Ontology Learning. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2006. 65 pp. Diploma Thesis.
 35. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ and Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. 6th International Conference on Knowledge Management. Graz: IICM, 2006, vol. 6, No 1, p. 120-128, 260 pp. ISSN 0948-6968.
 36. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ and Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. Journal on Universal Knowledge Management (J.UKM). Graz: Graz University of Technology, 2006, 3/2006, No 9, p. 271-181, 290 pp. ISSN 0948-6968.
 37. SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2006. 362 pp. ISBN 80-210-3915-9.
 38. ŘEZNÍK, Tomáš, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Petr KUBÍČEK and Karel STANĚK. Příspěvek ke kartografické vizualizaci v krizovém řízení (Cartographic Visualisation in Risk Management). In Geoinformatika ve veřejné správě, sborník abstrakt. Brno: CAGI, 2006. p. 59-72. ISBN 80-86633-50-0.
 39. GREGAR, Tomáš and Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky (Visual ontology creation and its usage in e-learning). In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 169-178, 9 pp. ISBN 80-210-4102-1.
 40. GREGAR, Tomáš, Jan PAVLOVIČ and Lukáš KOKRMENT. Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations. In Current Research in Information Sciences and Technologies, Volume II. Spain: American Society for Information Science and Technology, 2006. p. 472-476, 602 pp. ISBN 84-611-3105-3.
 41. GREGAR, Tomáš and Jan PAVLOVIČ. Vizualizace ontologií ve vyhledávacím systému vědeckých publikací (Ontology Visualization in Searching System). In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 47-52, 203 pp. ISBN 80-210-3923-X.
 42. GREGAR, Tomáš, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK and Tomáš PITNER. Vizualizace znalostí v e-learningu (Knowledge visualization in E-learning). In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2006th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 39-45. ISBN 80-210-3923-X.
 43. STANĚK, Karel, Lucie FRIEDMANNOVÁ and Jitka KUČEROVÁ. Využití ontologií v kontextové kartografii (Usage of Ontologies in a Contextual Cartography). In Česká geografie v evropském prostoru - XXI. Sjezd ČGS. 2006th ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF, 2006. p. 845-849. ISBN 978-80-7040-986-2.
 44. 2005

 45. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku (Kierkegaard's Concept of Movement and Leap). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, vol. 2005, No 3, p. 343-363. ISSN 0015-1831.
 46. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou (Among ontology and physics). In Člověk - příroda - kultura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 164-175, 188 pp. ISBN 80-210-3757-1.
 47. NOVÁČEK, Vít and Pavel SMRŽ. OLE - A New Ontology Learning Platform. In International Workshop on Text Mining Research, Practice and Opportunities - Proceedings. Shoumen, Bulgaria: Incoma Ltd., 2005. p. 12-16. ISBN 954-91743-1-X.
 48. KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ and Tomáš HOLEČEK. Semantic Grid Infrastructure for Applications in Biomedicine. In DATAKON 2005 - Proceedings of the Annual Database Conference. 1st ed. Brno, 2005. p. 335-344. ISBN 80-210-3813-6.
 49. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Visual Browser: A Tool for Visualising Ontologies. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. p. 453-461, 8 pp. ISSN 0948-6968.
 50. 2004

 51. JEMELKA, petr. Evoluční ontologie a environmentální racionalita (Evolutionnary ontology and environmental Racionality). In K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie. 1st ed. Brno: FF MU Brno, 2004. p. 71-75. ISBN 80-210-3329-0.
 52. DANĚK, Tomáš. Jsou poznatky přírodních věd relevantní pro environmentální argumentaci? (Are the knowledge of contemporary science relevant for environmental argumentation?). Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004. p. 18-21. ISBN 80-239-2822-8.
 53. JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek (Ontology - yesterday, today and tomorrow). In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2004. p. 368-371. ISBN 80-89018-78-5.
 54. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004. 370 pp. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9.
 55. ŠMAJS, Josef. Proč právě ontologie? (Why Ontology?). In Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004. p. 60-89. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-651-0.
 56. JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie (Ontological Lectures). 1st ed. Brno: MU Brno, 2004. 60 pp. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X.
 57. 2003

 58. ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0.
 59. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda (Philosophy, Evolutionary Ontology and Science). In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003. p. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
 60. LAJKEP, Tomáš. Lidské embryo - kdo, nebo co? (Human embryo - who or what?). Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, vol. 52, No 10, p. 23. ISSN 0044-1996.
 61. OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou (Kierkegaard's Philosophy Compared with Aristotle: Points of Departure). In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 69-78. ISBN 80-210-3222-7.
 62. 2002

 63. HORÁK, Petr. Filosofický radikalismus. Dürrenmattovské etudy. (The philosophical radicalism. Etudes upon Dürrenmatt). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 79-100. ISSN 0231-7664.
 64. HORÁK, Petr. Jean-Paul Sartre 1939:od ontologie k morálce (Jean-Paul Sartre: from the ontology towards the morals). Bratislava, 2002.
 65. FILIP, David. Možné světy v logickém diskursu (Possible Worlds in Logical Discourse). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, vol. 50, No 2, p. 207-227. ISSN 0015-1831.
 66. 2001

 67. ŠMAJS, Josef. Dva ontické řády (Two Ontic Orders). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2001, vol. 56, No 1, p. 13-23. ISSN 0046-385X.
 68. ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace (Information in evolutional and ontological reflexion). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, Université Paris I, 2001. p. 35-55. ISBN 80-210-2724-x.
 69. KROB, Josef. Proměny ontologie (Metamorphoses of ontology). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 70. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 71. 2000

 72. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. (The Drama of Evolution. The Fragmant of Evolutionary Ontology.). vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 190 pp. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1.
 73. ŠMAJS, Josef. Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a evoluční ontologie (Critical Ontology of Nicolai Hartmann and Evolutionary Ontology). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 11 pp.
 74. KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti (Ontological ground of the cognition). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 2000, vol. 47, B47, p. 107-112. ISSN 0231-7664.
 75. KROB, Josef. Ontologie a otázka poznatelnosti světa (Ontology and The Question of Cognition). Prométheus. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000, vol. 5, No 16, p. 12-15. ISSN 1211-8400.
 76. KROB, Josef. Svět není, děje se (The World doesn't exist, it happens). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, vol. 48, No 5, p. 785. ISSN 0015-1831.
 77. 1999

 78. PALA, Karel and Pavel ŠEVEČEK. Česká lexikální databáze typu WordNet (v rámci projektu EuroWordNet-2) (Czech Lexical Database of the WordNet Type (within EuroWordNet-2)). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: MU Brno, 1999, vol. 1999, A 47, p. 51-64. ISSN 0231-7567.
 79. PALA, Karel. Semantic Annotation of (Czech) Corpus Texts. In Proceedings of the Second Workshop on Text, Speech and Dialogue. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 1999. p. 56-61. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 80. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU, 1999. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 81. 1997

 82. NIEDERLE, Rostislav. Quine a sémantika (Quine and Semantics). Sborník prací FF MU. Brno: FF MU v Brně, 1997, 3/2000, No 3, p. 28-37, 9 pp. ISSN 0231-7664.
 83. 1994

 84. NIEDERLE, Rostislav. Logické a filozofické problémy vývoja pojmov (Logic and Philosophical Problems of Development of Concepts). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1994, 5/1994, No 5, p. 875-877, 2 pp. ISSN 0015-1831.
 85. 1993

 86. KROB, Josef. Konec ontologie, začátek metafyziky? (The End of Ontology, the Beginnings of Metaphysics?). In Konec ontologie? 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 48-52. ISBN 80-210-0765-6.
Display details
Displayed: 17/5/2022 23:01