Informační systém MU
SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 2008, roč. 29, č. 1, s. 118-124. ISSN 0896-3207.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Single-source publishing in multiple formats for different output devices
Název česky Publikování z jednoho zdroje do více formátů
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant) a Michal RŮŽIČKA (203 Česká republika).
Vydání TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco, TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 2008, 0896-3207.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Journal issue web page Author's publication web page
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00024132
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky single-source publishing; output device optimization; JBIG2; MathML; PDF
Štítky JBIG2, MathML, output device optimization, PDF, single-source publishing
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 10. 2. 2008 01:56.
Anotace
TeX is traditionally used as an authoring tool for paper publishing of scientific texts and textbooks. Parallel electronic publications that are meant for on-screen viewing and web delivery are demanded by readers for many reasons today. The paper discusses ways to single-source author publishing from a LaTeX source file, and shows examples of several textbooks published by this approach. Special attention is given to the web document generation either to HTML or XHTML markup with the notation translated to MathML. On-the-fly personalised document generation with JBIG2-compressed pictures for a digital library project DML-CZ is discussed as well.
Anotace česky
TeX je tradičně používán jako autorský nástroj pro publikování odborných technických textů a učebnic. Stále důrazněji je však voláno po paralelním publikování v elektronické podobě, určené pro prohlížení a práci na obrazovce. V článku jsou popsány předpoklady paralelního publikování z jednoho zdroje v LaTeXu, a prezentovány výsledky paralelního publikování několika učebnic navrženým postupem. Diskutovány jsou varianty generování do HTML a XHTML s MathML. Generování dokumentů na žádost a užití komprese JBIG2 pro projekt digitální knihovny je diskutováno taktéž.
Návaznosti
1ET200190513, projekt VaVNázev: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
1ET208050401, projekt VaVNázev: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
Zobrazeno: 16. 10. 2019 15:03