JANÁČEK, David. Strukturální změny v českém průmyslu. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 141-152, 336 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strukturální změny v českém průmyslu
Název česky Strukturální změny v českém průmyslu
Název anglicky Structural Changes in Czech Industry
Autoři JANÁČEK, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Zlín, Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. od s. 141-152, 336 s. 2007.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00050860
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7318-529-9
Klíčová slova anglicky Industry; Structural Change; Technological Level; Manufacturing - Processing Industry; Value added
Štítky industry, Manufacturing - Processing Industry, structural change, Technological Level, value added
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 13. 4. 2012 14:37.
Anotace
Tento článek se zabývá tendencemi strukturálních změn v českém průmyslu, a to v období od roku 1990 až po rok 2005. Zaměřuje se hlavně na odvětvové změny tohoto sektoru, tedy na průmys těžební, zpracovatelský, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a stavebnictví. Zvláštní pozornost je věnována průmyslu zpracovatelskému v komparaci s vybranými zeměmi. Tento průmysl je také hodnocen po technologické úrovni jeho produkce. Byla potvrzena hypotéza, že i vyšší celkové zastoupení průmyslu v české ekonomice, oproti eknomikám vyspělých zemí, může mít i z dlouhodobějšího hlediska pozitivní efekty, a to především v zachování konkurenceschopnosti země.
Anotace anglicky
This article is concerned with the tendencies of the structural changes in the Czech industry, namely in the 1990-2005 period. It focuses mainly on branch changes in this sector, i.e. on extractive, processing, production and distribution of electricity, gas and water and on building industry. Special attention is paid to the processing industry in comparison with other countries chosen. This branch of industry is also evaluated as far as the know-how of its production is concerned. There has been confirmed the hypothesis that from a long-term point of view even the higher percentage of industry in the Czech economics can have, in comparison with the economics of developed countries, a positive impact, namely and above all in terms of preserving the competitive strength of the country.
VytisknoutZobrazeno: 17. 2. 2020 07:57