NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-7040-987-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy
Název anglicky Research design of CPV Video Study of English: Analysing English teaching at lower secondary level in the Czech Republic
Autoři NAJVAR, Petr (203 Česká republika, garant) a Veronika NAJVAROVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu, od s. 1-9, 9 s. 2007.
Nakladatel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00023043
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7040-987-9
Klíčová slova anglicky videostudie; výuka cizích jazyků; výzkum výuky; časová dimenze výuky; obsahová dimenze výuky
Štítky obsahová dimenze výuky, videostudie, výuka cizích jazyků, výzkum výuky, časová dimenze výuky
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 11. 12. 2007 10:41.
Anotace
V příspěvku je představen metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka, kterou realizuje Centrum pedagogického výzkumu PdF MU. CPV videostudie anglického jazyka navazuje na CPV videostudii fyziky a CPV videostudii zeměpisu a probíhá současně s CPV videostudií tělesné výchovy. V průběhu školního roku 2006/07 byly standardizovaným postupem pořízeny videozáznamy více než 70 vyučovacích hodin v předmětu anglický jazyk v 7. a 8. ročnících základních škol. Získaná data se v současné době zpracovávají a vyhodnocují v řadě obecně didaktických aspektů (čas výuky, verbální aktivity žáků a učitele, časové zastoupení fází a organizačních forem výuky aj.) i oborově didaktických aspektů (využití mateřského jazyka, zaměření na jednotlivé jazykové dovednosti aj.).
Anotace anglicky
The paper introduces the methodological procedure of the CPV video study of English that is being realised by the Educational Research Centre (CPV) of the Faculty of Education, Masaryk University. More than 70 lessons of English have been video recorded as taught in the 7th and 8th grades of Czech basic schools during the 2006/07 school year. The obtained data are being analysed, based on various general didactic and subject specific indices (duration of teaching, verbal activity of the teacher and the students, temporal quantification of individual teaching forms and phases, use of the mother tongue, focus on individual language skills, etc.).
Návaznosti
LC06046, projekt VaVNázev: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Akronym: RECES)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2021 04:15