Informační systém MU
POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, roč. 1, č. 1, s. 153-163. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Some means of politeness in English face-to-face conversation.
Název česky Některé prostředky vyjadřování zdvořilosti v anglické bezprostřední konverzaci
Autoři POVOLNÁ, Renata (203 Česká republika, garant).
Vydání Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra, Constantine the Philosopher University, 2007, 1802-128X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00032648
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky communication; face-to-face interaction; co-operation; turn-taking; conversational maxims; coherence; politeness; negative and positive politeness strategies; interactive D-items
Štítky co-operation, coherence, communication, conversational maxims, face-to-face interaction, interactive D-items, politeness, turn-taking
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., učo 1136. Změněno: 14. 12. 2007 06:33.
Anotace
Politeness plays a crucial role in human communication, particularly in communication taking the form of spoken face-to-face interaction in which participants have to face immediate reactions from their conversational partners. By taking turns and co-operating in spoken interaction speakers attempt to establish a social contact with other discourse participants and contribute to the further development of communication. The present paper investigates some language means that enhance the smooth flow of spoken interaction and which facilitate coherent interpretation and understanding on the part of the current hearer(s), thus establishing discourse coherence. It is suggested that these language means, labelled interactive D-items by the author (e.g. you know, you see, I think, I suppose, I m sure) can operate as part of politeness strategies recognized by Brown & Levinson (1987) and used in order to communicate not only efficiently, i.e. in agreement with Co-operative Principle (Grice 1975), but also in accordance with Politeness Principle (Leech 1983).
Anotace česky
Zdvořilost hraje důležitou roli v lidské komunikaci, zvláště v komunikaci, která má podobu bezprostřední interakce, v niž účastníci musí čelit bezprostředním reakcím ze strany svých konverzačních partnerů. Svými replikami a spoluprací v mluveném interakci se mluvčí snaží vytvořit sociální vztah s ostatními účastníky diskurzu a přispět k dalšímu rozvoji komunikace. Příspěvek zkoumá některé jazykové prostředky, které podporují hladký průběh mluvené interakce a které posluchači umožňují koherentní interpretaci a porozumění textu, čímž se podílejí na vytváření koherence diskurzu. Autorka předpokládá, že interakční diskurzní částice (např. you know, you see, I think, I suppose, I m sure) mohou být součástí zdvořilostních strategií, které rozlišují Brownová a Levinson (1987) a které jsou používány mluvčími, aby mohli komunikovat nejen efektivně, tj. ve shodě s Griceovým Kooperačním principem (1975), ale také v souladu s Leechovým Zdvořilostním principem (1983).
Zobrazeno: 23. 5. 2024 21:48