Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomická demokracie a solidární hospodaření. 2008.
  2. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Open space: demokratické ekonomiky a udržitelnost. 2008.
  3. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.
  4. JOHANISOVÁ, Naděžda. Scientific vs. Utopian socialism: a post-Commmunist perspective. 2008.

  2007

  1. POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, roč. 1, č. 1, s. 153-163. ISSN 1802-128X.

  2006

  1. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Journal of Co-operative Studies. 2006, roč. 39, č. 2, s. 56-57. ISSN 06815784.

  2005

  1. JOHANISOVA, Nadia. There and back again : a quest for economic alternatives. Radical Economics. London: New Economics Foundation, 2005, neuveden, Jul/Aug, s. 7. ISSN 1466-2264.

  2004

  1. ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 80-210-3598-6.

  2002

  1. RABUŠICOVÁ, Milada a Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 77-91. ISSN 1211-6971.

  2001

  1. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK a Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia), 2001. s. 16.

  1998

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. s. s. 118-127, 10 s. ISBN 80-85931-61-3.

  1996

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 00:18