Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomická demokracie a solidární hospodaření. 2008.
   Název anglicky: Economic democracy and a solidarity economy

   Klíčová slova anglicky: economic democracy; local currencies; co-operation; Prague Spring
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D., učo 38023. Změněno: 19. 10. 2008 15:37.
  2. JOHANISOVÁ, Naděžda a Stanislav KUTÁČEK. Open space: demokratické ekonomiky a udržitelnost. 2008.
   Název anglicky: Open space workshop on democratic economies and sustainability
   Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: open space; economic democracy; democractic economies; co-operation; social enterprise

   Změnila: RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D., učo 38023. Změněno: 6. 7. 2010 14:17.
  3. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita. s. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7. 2008.
   Název anglicky: Potentials for clustering of comapnies in the region of Southern Moravia
   RIV/00216224:14560/08:00024629 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
   Hálek, Ivan (203 Česká republika, garant) -- Smutný, Petr (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: cluster; potential of clustering; co-operation; company
   Recenzováno: ano

   Změnil: Ing. Petr Smutný, Ph.D., učo 20527. Změněno: 6. 2. 2008 14:35.
  4. JOHANISOVÁ, Naděžda. Scientific vs. Utopian socialism: a post-Commmunist perspective. 2008.
   Název česky: Vědecký vs. utopický socialismus: pohled z post-komunistické perspektivy

   Klíčová slova anglicky: Robert Owen; utopian socialism; co-operation;
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D., učo 38023. Změněno: 19. 10. 2008 15:55.

  2007

  1. POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, roč. 1, č. 1, s. 153-163. ISSN 1802-128X. 2007.
   Název česky: Některé prostředky vyjadřování zdvořilosti v anglické bezprostřední konverzaci
   RIV/00216224:14410/07:00032648 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Slovensko.
   Povolná, Renata (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: communication; face-to-face interaction; co-operation; turn-taking; conversational maxims; coherence; politeness; negative and positive politeness strategies; interactive D-items
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., učo 1136. Změněno: 14. 12. 2007 06:33.

  2006

  1. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Journal of Co-operative Studies. roč. 39, č. 2, s. 56-57. ISSN 06815784. 2006.

   Klíčová slova anglicky: book review; co-operation; Wales; rural development;mining;social exclusion; ecological economics

   Změnila: RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D., učo 38023. Změněno: 6. 1. 2007 12:26.

  2005

  1. JOHANISOVA, Nadia. There and back again : a quest for economic alternatives. Radical Economics. London: New Economics Foundation, neuveden, Jul/Aug, s. 7. ISSN 1466-2264. 2005.

   Klíčová slova anglicky: social enterprise; co-operation ; economic alternatives

   Změnila: RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D., učo 38023. Změněno: 6. 1. 2007 12:36.

  2004

  1. ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313. 2004.
   Název anglicky: Community school and the Parents
   RIV/00216224:14210/04:00011584 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Šeďová, Klára (203 Česká republika, garant) -- Rabušicová, Milada (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: community school; parents; relationship; partnership; co-operation

   Změnila: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Změněno: 17. 10. 2004 20:09.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 176 s. ISBN 80-210-3598-6. 2004.
   Název česky: Škola a (versus) rodina
   Název anglicky: School and (versus) family
   RIV/00216224:14210/04:00011940 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Rabušicová, Milada (203 Česká republika, garant) -- Šeďová, Klára (203 Česká republika) -- Trnková, Kateřina (203 Česká republika) -- Čiháček, Vlastimil (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: School; family; relations; partnership; co-operation; education
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Změněno: 18. 6. 2009 18:58.

  2002

  1. RABUŠICOVÁ, Milada a Vlastimil ČIHÁČEK. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. tudia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U7. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2002, č. 1, s. 77-91. ISSN 1211-6971. 2002.
   Název česky: Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny
   Název anglicky: Scope for support and co-operation of schools and parents
   RIV/00216224:14210/02:00007086 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Rabušicová, Milada (203 Česká republika, garant) -- Čiháček, Vlastimil (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Parents; school and the family; co-operation; mutual support
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., učo 848. Změněno: 21. 6. 2007 15:59.

  2001

  1. PÁČOVÁ, Zdenka, Ivo SEDLÁČEK a Vlastimil ŠTĚTINA. Česká sbírka mikroorganismů jako centrum biologických zdrojů. In 22nd Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation on the topic of Health and microorganisms. Košice (Slovakia). s. 16. 2001.
   Název anglicky: The Czech Collection of Microorganisms - biological center resource.

   Klíčová slova anglicky: The Czech Collection of Microorganisms; services; activity; co-operation

   Změnila: RNDr. Zdenka Páčová, učo 1508. Změněno: 24. 1. 2002 11:11.

  1998

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido. s. s. 118-127, 10 s. ISBN 80-85931-61-3. 1998.
   Název anglicky: Co-operation of school with amenities

   Klíčová slova anglicky: school; co-operation; amenities

   Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 9. 2. 2004 13:41.

  1996

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0. 1996.
   Název anglicky: Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils
   RIV/00216224:14510/96:00008515 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Jůva, Vladimír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: creativity; school; museum; co-operation; museum education; teacher; pupil

   Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 9. 2. 2004 14:37.
Zobrazeno: 23. 4. 2024 03:09