VITURKA, Milan. Benchmarking konkurenční pozice českých krajů. In Sborník z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářský růst regionů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007. s. 1-13, 13 s. ISBN 978-80-7394-008-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Benchmarking konkurenční pozice českých krajů
Název anglicky Benchmarking of competitive position of the Czech regions
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant).
Vydání České Budějovice, Sborník z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářský růst regionů, od s. 1-13, 13 s. 2007.
Nakladatel Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00023166
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7394-008-9
Klíčová slova česky konkurenceschopnost - podnikatelské prostředí
Klíčová slova anglicky benchmarking - competitiveness - business environment - human resources - innovative potential - development scenarios
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 24. 3. 2009 09:23.
Anotace
V příspěvku jsou prezentovány výsledky dosažené aplikací originální metodiky hodnocení regionální konkurenceschopnosti. Tato metodika byla ověřena na příkladě 14 českých krajů a sestává ze tří kroků: hodnocení kvality podnikatelského prostředí (16 faktorů týkajících se obchodních, pracovních, infrastrukturálních, regionálních a lokálních, cenových a environmentálních předpokladů podnikání), hodnocení využití lidských zdrojů (založené na informacích o úrovni nezaměstnanosti a podílu tzv. citlivých odvětví, která jsou ohrožena silnou konkurencí) a hodnocení inovačního potenciálu (založené na informacích o počtu inovačních firem a počtu zaměstnanců významných inovačních firem). Uvedené regiony byly rozděleny do 3 typů a 6 podtypů podle jejich celkové konkurenční pozice. Možnosti praktického využití získaných výsledků byly testovány na pozadí definovaných rozvojových scénářů: progresivní scénář (2 zařazené kraje), růstový scénář (8 krajů) a adaptační scénář (4 kraje).
Anotace anglicky
Contribution presents results which were acquired by means of application of original method of regional competitiveness evaluation. This method was verified on the example of 14 Czech regions and one consists of three steps: evaluation of business environment quality (16 factors concerning of business, labour, infrastructural, regional and local, price and environmental prerequisites for enterprise), evaluation of human resources utilization (based on information about unemployment level and share of so-called sensitive industries, that are threatened by strong competition) and evaluation of innovative potential (based on information about number of innovative companies and number of employees in important innovative companies). Given regions were divided into 3 types and 6 subtypes according to their total competitive position. Possibilities of practical utilization of acquired results were tested on background of defined development scenarios: progressive scenario (2 classified regions) growth scenario (8 regions) and adaptation scenario (4 regions).
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 12. 12. 2019 04:58