ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna. In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007, s. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna
Název anglicky Multiplication efects into selected theatres in Brno
Autoři ŠKARABELOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Znojmo, Nové trendy, nové nápady 2007, s. 68-81, 2007.
Nakladatel SVŠE
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00020783
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-903914-1-3
Klíčová slova anglicky Culture; cultural processes; private goods; public goods; mixed goods; positive external cost; negative external cost; multiplication effect; cost-benefit analysis (CBA)
Štítky cost-benefit analysis (CBA), cultural processes, culture, mixed goods, multiplication effect, negative external cost, positive external cost, private goods, public goods
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Změněno: 7. 9. 2008 21:49.
Anotace
Otázka kofinancování kulturních služeb z veřejných rozpočtů ve vztahu k jejich efektivnosti je základním problémem, který musí řešit každý subjekt veřejné správy, jenž pro své obyvatele chce zabezpečit přístup ke kulturním statkům a službám. Manažeři kulturních organizací, podpoření nepřímo stávající kulturní politikou Ministerstva kultury ČR, se v posledních cca pěti letech při žádosti o dotace z veřejných rozpočtů argumentují zjištěními, které nabízí alternativní teorie multiplikačních efektů. A to i přesto, že v podmínkách ČR proběhlo pouze jedno primární šetření na toto téma. Používané argumenty byly tedy přebrány ze zahraničních výzkumů, případně jednoho českého výzkumu, aniž by byl podloženy reálnými daty. Proto katedra veřejné ekonomie ESF MU iniciovala výzkum multiplikačních efektů dotací do brněnských divadel, který proběhl v první polovině roku 2007 ve spolupráci se dvěma diplomantkami fakulty. Data se sbírala u abonentů Národního divadla Brno, Městského divadla Brno a u návštěvníků internetových stránek Centra experimentálního divadla, které zastřešuje 3 scény brněnského alternativního divadla. Informace získané primárním sběrem dat u návštěvníků divadel byly obohaceny sekundárním výzkumem v materiálech ekonomických oddělení příslušných divadel. Tento výzkum, jak bylo naznačeno výše, není novinkou v České republice, protože jeho obdoba proběhla už v roce 1999 ve čtyřech mimopražských divadlech. Pro brněnská divadla však výzkum přinesl zcela nová data a souvislosti, která mohou posloužit k řešení v úvodu zmíněných problémů. Příspěvek si tedy klade za cíl nejen teoreticky zdůvodnit existenci multiplikačního efektu, objasnit jeho podstatu a výsledků již provedených studií, ale také informovat o metodách, průběhu, výsledcích i slabinách tohoto brněnského výzkumu.
Anotace anglicky
The basic problem, which should solve any subject in public administration providing access to public goods and services, is the public funds co-financing of cultural services in aspect of efficiency. In the last five years managers of culture organisations asking for public subsidy, boosted up by Culture policy of Culture ministry of the Czech Republic, argue with findings provided by alternative theory of multiplication effects. Nevertheless in the Czech Republic only one primary examination on this topic was made. So there are arguments, picked up from foreign research or this one particular Czech research, but they are not based on real data. That is why Department of Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, initiated research of public subsidy multiplication effects to Brno is theatres which has been made in cooperation with two pre-graduation students at first half 2007. The data has been collected from subscribers of the National Theatre in Brno, the Brno City Theatre, and from websites visitors of the Centre for experimental theatre, connecting three stages of alternative theatre in Brno. Information acquired through primary data collection from visitors was combined with secondary research of economic department materials of each theatre. This research, as mentioned above, is not new in the Czech Republic, because similar one was made in 1999 in four non-Prague theatres. For the theatres in Brno, the research brought new data and connections, which could be used for solving problems mentioned at the beginning. The goal of this paper is not only theoretical explanation of multiplication effects, its principles and results of finished researches, but also to inform about methods, process, results and weak spots of this research in Brno.
Návaznosti
GA402/05/0974, projekt VaVNázev: Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb
Investor: Grantová agentura ČR, Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2024 19:26