ŠPINAR, David, Vladimír SAUR, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ, Jiří HŘEBÍČEK, Michal HEJČ, Hana BUBENÍČKOVÁ a Radek PAVLÍČEK. Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Brno: Auditorium, 2007. 105 s. sv. 1. ISBN 978-80-903786-4-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přístupnost webových stránek orgánů státní správy
Název česky Přístupnost webových stránek orgánů státní správy
Název anglicky Accessebility of web pages of state administrative authorities
Autoři ŠPINAR, David (203 Česká republika), Vladimír SAUR (203 Česká republika), Jaroslav RÁČEK (203 Česká republika, garant), Danka NÉMETHOVÁ (703 Slovensko), Jiří HŘEBÍČEK (203 Česká republika), Michal HEJČ (203 Česká republika), Hana BUBENÍČKOVÁ (203 Česká republika) a Radek PAVLÍČEK (203 Česká republika).
Vydání Brno, 105 s. sv. 1, 2007.
Nakladatel Auditorium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/07:00021025
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-903786-4-3
Klíčová slova anglicky Web Accessebility; State Administrative Authorities
Štítky State Administrative Authorities, Web Accessebility
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D., učo 3444. Změněno: 25. 1. 2008 13:31.
Anotace
Kniha poskytuje ucelené srovnání různých metodik přístupnosti WCAG 1.0, návrhu WCAG 2.0 a stávajících Pravidel přístupného webu ČR. Upozorňuje na pravidla z metodiky WCAG 2.0, která nejsou podchycena ve stávajících českých pravidlech přístupnosti, a naopak na ta z českých pravidel, která nemají oporu v metodice WCAG 2.0. Jsou v ní navržena nová pravidla přístupnosti tak, aby zohledňovala výsledky výzkumu se zdravotně postiženými uživateli a reflektovala světový vývoj, zejména návrh mezinárodní metodiky WCAG 2.0. Dále je v ní uvedena metodika vyhodnocení finančních dopadů aplikace pravidel a určena finanční náročnost různých scénářů aplikace pravidel.
Anotace anglicky
The book provides a comprehensive comparison of different methodologies, accessibility, WCAG 1.0, WCAG 2.0 draft and the existing rules accessible site CR. Draws attention to the rules of WCAG 2.0 that are not captured in the existing Czech accessibility rules, and vice versa for those from the Czech rules that have no basis in the methodology of WCAG 2.0. There are, proposed new rules on access to reflect the results of research with disabled users, and reflect international developments, particularly the international proposal to WCAG 2.0. It also has a set methodology for evaluating the financial implications of applying the rules and determine the financial performance of various scenarios for the application of the rules.
Návaznosti
YA512006003, projekt VaVNázev: Přístupnost webových stránek orgánů státní správy
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2023 08:34