CHALOUPKA, Jiří a Giniyat KHALIULLIN. Orbital Order and Possible Superconductivity in LaNiO3/LaMO3 Superlattices. Physical Review Letters, USA: The Americal Physical Society, 2008, roč. 100, č. 1, s. 016404-16407. ISSN 0031-9007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Orbital Order and Possible Superconductivity in LaNiO3/LaMO3 Superlattices
Název česky Orbitální upořádání a možná supravodivost v supermřížkách LaNiO3/LaMO3
Autoři CHALOUPKA, Jiří (203 Česká republika, garant) a Giniyat KHALIULLIN (276 Německo).
Vydání Physical Review Letters, USA, The Americal Physical Society, 2008, 0031-9007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 7.180
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00025691
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000252285500052
Klíčová slova anglicky orbital order; superlattices; superconductivity; strong correlations
Štítky orbital order, strong correlations, Superconductivity, SUPERLATTICES
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D., učo 53310. Změněno: 1. 7. 2009 14:14.
Anotace
A hypothetical layered oxide La2NiMO6 where NiO2 and MO2 planes alternate along the c axis of ABO3 perovskite lattice is considered theoretically. Here, M denotes a trivalent cation Al, Ga, etc such that MO2 planes are insulating and suppress the c-axis charge transfer. We predict that correlated eg electrons in the NiO2 planes develop a planar x2-y2 orbital order driven by the reduced dimensionality and further supported by epitaxial strain from the substrate. Low-energy electronic states can be mapped to a single-band t-t'-J model, suggesting favorable conditions for high-Tc superconductivity.
Anotace česky
Teoretické studium hypotetického vrstevnatého oxidu La2NiMO6 s rovinami NiO2 a MO2 sstřídajícími se podél osy c. M značí trojmocný kationt Al, Ga, atd., který způsobuje, že jsou MO2 roviny izolující a potlačují transport v ose c. Redukovaná dimenzionalita a napětí způsobené substrátem zapříčiní dle naší předpovědi x2-y2 orbitální uspořádání korelovaných eg elektronů v NiO2 rovinách. Nízkoeneergiové stavy elektronů mohou být popsány jednopásovým t-t'-J modelem, což naznačuje vhodné podmínky pro vysokoteplotní supravodivost.
Návaznosti
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 21:59