NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe (Professional practice and student supervision: looking for examples of good practice). 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe
Name in Czech Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe
Name (in English) Professional practice and student supervision: looking for examples of good practice
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor), Libor MUSIL (203 Czech Republic), Jitka NAVRÁTILOVÁ (203 Czech Republic) and Monika ŠIŠLÁKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2007.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00032839
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English practice; supervision; practical eduacation; social work; field organization; field instructor
Tags field instructor, field organization, practical eduacation, practice, Social work, supervision
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., učo 45609. Changed: 14/1/2008 21:56.
Abstract
Konference se věnovala tématu (praktické vzdělávání sociálních pracovníků), kterému není v akademickém prostředí přiznáván vždy dostatečný status. Slovním spojením praktické vzdělávání označujeme ty aktivity v rámci vzdělávání sociálních pracovníků, které ve vzdělávacím procesu využívají aplikovaného učení, například přímého pozorování, nácviku dovedností, supervidované provádění služeb. Jedná zpravidla o takové aktivity, které univerzitní vzdělávání nejvíce přibližují reálnému světu profese. V rámci vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků roli média praktického vzdělávání sehrává zejména odborná praxe pod supervizí. Účastníci konference přinesly výzkumná zjištění z oblasti odborných praxí a supervizí, prezentovali příklady tzv. dobré praxe. Konference se účastnili odborníci z ČR, SR, N.
Abstract (in English)
Konference se věnovala tématu (praktické vzdělávání sociálních pracovníků), kterému není v akademickém prostředí přiznáván vždy dostatečný status. Slovním spojením praktické vzdělávání označujeme ty aktivity v rámci vzdělávání sociálních pracovníků, které ve vzdělávacím procesu využívají aplikovaného učení, například přímého pozorování, nácviku dovedností, supervidované provádění služeb. Jedná zpravidla o takové aktivity, které univerzitní vzdělávání nejvíce přibližují reálnému světu profese. V rámci vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků roli média praktického vzdělávání sehrává zejména odborná praxe pod supervizí. Účastníci konference přinesly výzkumná zjištění z oblasti odborných praxí a supervizí, prezentovali příklady tzv. dobré praxe. Konference se účastnili odborníci z ČR, SR, N.
PrintDisplayed: 28/10/2021 07:21