REKTOROVÁ, Irena, Jane BARRETT, Michal MIKL, Ivan REKTOR a Tomáš PAUS. Functional abnormalities in the primary orofacial sensorimotor cortex during speech in Parkinson's disease. Movement Disorders, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2007, roč. 22, č. 14, s. 2043-2051. ISSN 0885-3185.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Functional abnormalities in the primary orofacial sensorimotor cortex during speech in Parkinson's disease.
Název česky Funkční abnormality v primárním orofaciálním senzomotirckém kortextu u Parkinsonovy nemoci při čtení
Autoři REKTOROVÁ, Irena (203 Česká republika, garant), Jane BARRETT (124 Kanada), Michal MIKL (203 Česká republika), Ivan REKTOR (203 Česká republika) a Tomáš PAUS (826 Spojené království).
Vydání Movement Disorders, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2007, 0885-3185.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.207
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00023382
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000250697300006
Klíčová slova anglicky overt reading; paralinguistic aspects of speech; Parkinson's disease; functional magnetic resonance imaging
Štítky Functional magnetic resonance imaging, overt reading, paralinguistic aspects of speech, Parkinson's disease
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 18. 6. 2009 08:57.
Anotace
Parkinson's disease (PD) affects speech, including respiration, phonation, and articulation. We measured the BOLD response to overt sentence reading in: 9 treated female patients with mild to moderate PD and 8 age-matched healthy female controls. Speech was recorded in the scanner to assess which brain regions underlie variations in the initiation and paralinguistic aspects of speech production. In PD patients, as compared with controls, we found significantly higher BOLD signal in the right primary orofacial sensorimotor cortex and more robust correlations between the measured speech parameters and the BOLD response to reading, particularly, in the left primary orofacial sensorimotor cortex.
Anotace česky
Parkinsonova nemoc (PD) ovlivňuje řeč včetně respirace, fonace a artikulace. Měřili jsme BOLD odezvu během čtení u devíti pacientů s nízkým a středním stupněm PD a u osmi zdravých kontrol (vše ženy). Při čtení jsme nahrávali řeč, abycho mohli ohodnotit, které oblasti mozku souvisejí s variacemi v iniciaci a paralingvistických aspektech tvorby řeči. U PD pacientů ve srovnání se zdravými kontrolami jsme nalezli významně vyšší BOLD signál v pravém primárním orofaciálním senzomotorickém kortexu a robustnější korelaci mezi sledovanými řečovými parametry a změnou BOLD signálu a to zejména v levém primárním orofaciálním sensomotorickém kortexu.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2019 18:00