ŠPALEK, Jiří, Zuzana DARMOPILOVÁ, Marek PAVLÍK a Dagmar ŠPALKOVÁ. Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 15-16, 13 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita
Název česky Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita
Název anglicky Free Riding in Voluntary-Contributions Mechanism to Public Goods: The Model and Reality
Autoři ŠPALEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana DARMOPILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marek PAVLÍK (203 Česká republika, domácí) a Dagmar ŠPALKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru, od s. 15-16, 13 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00032976
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7399-345-0
Klíčová slova anglicky Public goods; experimantal economics; free riding
Štítky experimantal economics, free riding, public goods
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., učo 21520. Změněno: 30. 7. 2017 21:00.
Anotace
Článek se zaměřuje na možnosti využití experimentální ekonomie pro demonstraci problematiky veřejných statků. Cílem experimentu je potvrzení platnosti modelu černého pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek. Experiment byl proveden v 11 seminárních skupinách předmětu Veřejná ekonomie, přičemž průměrný počet studentů ve skupině byl 28. Při konstrukci experimentu autoři vycházeli z jednoduché varianty experimentu, který uvádějí Holt a Laury. Výsledky experimentu do značné míry potvrzují teoretické předpoklady o chování lidí v situacích popisovaných jako vězňovo dilema, kdy lidé v souladu se svou dominantní strategií mají tendenci k nízké míře kooperace.
Anotace anglicky
The paper is focused on using the experimental economics for demonstration of public goods problems. The goal of the experiment is to verify the free riding model in voluntary contributions mechanism to public goods. The experiment took place in 11 classes of the public economics; the average number of students in each class was 28. The experiment was prepared on the basis of HOLT AND LAURY classroom game. The results of our experiment largely confirm theoretical hypothesis of human behavior consistent with their dominant strategy, it means the low level of cooperation in situations like Prisoner Dilemma.
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2024 19:23