STACHOŇ, Zdeněk a Jiří ZBOŘIL. Tematické mobilní mapování - zkušenosti z pilotního projektu. In Geografická data v informační společnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2007, s. 141-148. Ročník 53, publikace č.43. ISBN 978-80-85881-28-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tematické mobilní mapování - zkušenosti z pilotního projektu
Název anglicky Thematic mobile mapping - pilot project experience
Autoři STACHOŇ, Zdeněk (203 Česká republika, garant) a Jiří ZBOŘIL (203 Česká republika).
Vydání Zdiby, Geografická data v informační společnosti, od s. 141-148, 8 s. Ročník 53, publikace č.43, 2007.
Nakladatel Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00019580
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-85881-28-8
Klíčová slova anglicky Thematic mapping; mobile devices
Štítky Mobile Devices, thematic mapping
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Zbořil, Ph.D., učo 23501. Změněno: 18. 5. 2009 10:36.
Anotace
V práci je popsán pilotní projekt, jehož cílem bylo ověřit teoretické poznatky a otestovat možnosti mobilního sběru geodat pomocí navrženého systému v praxi. Byla vytvořena aplikace pro mobilní sběr dat, která byla otestována na PDA zařízení. Dále byly prověřeny možnosti mobilní komunikace mezi pracovníkem v terénu a serverem.
Anotace anglicky
The publication describes a pilot project; its aim was to verify theoretical findings and test practical mobile collection of data with the designed system. An application for mobile collection of data was created and tested on a PDA device. Communication between the field worked and server was also tested.
Návaznosti
1ET101630421, projekt VaVNázev: Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase
Investor: Akademie věd ČR, Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase
VytisknoutZobrazeno: 15. 7. 2024 06:38