POL, Milan. Škola v proměnách (School in transformations.). 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 196 pp. ISBN 978-80-210-4499-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Škola v proměnách
Name (in English) School in transformations.
Authors POL, Milan (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. plus 1. dotisk. Brno, 196 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00029044
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-4499-9
Keywords in English school - school transformation - school development - school leadership - school management - school governance - school leaders training
Tags school
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Milan Pol, CSc., učo 75. Changed: 25/3/2010 11:56.
Abstract
Publikace je zaměřena na klíčové otázky rozvoje školy. Všímá si hlavních procesů (vedení, řízení, správy), upozorňuje na institucionální, organizační a pospolitý ráz školy, na řadu pořadavků vztahovaných na školy (práce s daty, práce s grantovými finančními zdroji, ukazuje na procesy organizačního učení i na specifika činnosti vedoucích pracovníků škol.
Abstract (in English)
The book deals with key issues of developing schools today. It focuses on main processes of school development (leadership, management, governance), institutional, organisational as well as community levels of the school, it points at a number of requirements related to school operation (working with the data, competing for extra resources, developing organisational learning processes. Also, it deals with specific of sachoo leaders work and with their training needs.
Links
GA406/07/0845, research and development projectName: Ředitelé českých škol a jejich životní a profesní dráha
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 16/9/2019 19:01