WEBER, Pavel. Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání (Internal Medicine. Second, supplemented and revised edition). In Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2007. 546 pp. 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání
Name in Czech Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání
Name (in English) Internal Medicine. Second, supplemented and revised edition
Authors WEBER, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Praha, Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání, 546 pp. 2007, 2007.
Publisher Galén
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00033175
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7262-496-6
Keywords (in Czech) křehkost
Keywords in English frailty
Changed by Changed by: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., učo 37287. Changed: 2/4/2010 10:22.
Abstract
V kapitole o gerontologii a geriatrii chceme poukázat zejména na některé prakticky významné uzlové body, které mají vztah k vnitřnímu lékařství a obecně medicínkým problémům v péči o starší populaci. Klasická interna prodělala od poloviny 20. století enormní rozmach svých dílčích discilin. S rozvojem vědy a techniky se začala vnitřně členit na jednotlivé specializace. Tím došlo k podstatnému zkrácení hospitalizací na iterních lůzkách, nebo dokonce k přesunu nemocných mladšího a středního věku do ambulatní léčby. Naopak významně vzrostla potřeba hospitalizací trvajících déle u multimorbidních seniorů, kteří vyžadují specifické pracovní postupy, přístupy i znalosti lékařů.
Abstract (in English)
In the chapter on gerontology and geriatrics in particular, we highlight some practically important nodal points, which are related to internal medicine and general medicínkým problems in the care of the elderly population. Classical interna undergone since the mid-20th century, the enormous expansion of its sub discilin. With the development of science and technology began internally divided into different specializations. This has significantly reduced hospitalizations for iterních beds, or even to transfer patients younger and middle-aged in ambulatory treatment. On the contrary, significantly increased the need for hospitalizations lasting longer multimorbidních for seniors who require specific work practices, attitudes and knowledge of physicians.
PrintDisplayed: 2/4/2020 01:28