WEBER, Pavel. Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. In Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2007. 546 s. 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání
Název česky Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání
Název anglicky Internal Medicine. Second, supplemented and revised edition
Autoři WEBER, Pavel (203 Česká republika, garant).
Vydání Praha, Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání, 546 s. 2007, 2007.
Nakladatel Galén
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00033175
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7262-496-6
Klíčová slova česky křehkost
Klíčová slova anglicky frailty
Změnil Změnil: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., učo 37287. Změněno: 2. 4. 2010 10:22.
Anotace
V kapitole o gerontologii a geriatrii chceme poukázat zejména na některé prakticky významné uzlové body, které mají vztah k vnitřnímu lékařství a obecně medicínkým problémům v péči o starší populaci. Klasická interna prodělala od poloviny 20. století enormní rozmach svých dílčích discilin. S rozvojem vědy a techniky se začala vnitřně členit na jednotlivé specializace. Tím došlo k podstatnému zkrácení hospitalizací na iterních lůzkách, nebo dokonce k přesunu nemocných mladšího a středního věku do ambulatní léčby. Naopak významně vzrostla potřeba hospitalizací trvajících déle u multimorbidních seniorů, kteří vyžadují specifické pracovní postupy, přístupy i znalosti lékařů.
Anotace anglicky
In the chapter on gerontology and geriatrics in particular, we highlight some practically important nodal points, which are related to internal medicine and general medicínkým problems in the care of the elderly population. Classical interna undergone since the mid-20th century, the enormous expansion of its sub discilin. With the development of science and technology began internally divided into different specializations. This has significantly reduced hospitalizations for iterních beds, or even to transfer patients younger and middle-aged in ambulatory treatment. On the contrary, significantly increased the need for hospitalizations lasting longer multimorbidních for seniors who require specific work practices, attitudes and knowledge of physicians.
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2020 15:51