MALÝ, Tomáš. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská v Brně, 2007, roč. 126, č. 2, s. 251-266. ISSN 0323-052X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace.
Název anglicky What Provide the Early Modern Wills? An Essay on Possibilities of Quantifying.
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání Časopis Matice moravské, Brno, Matice moravská v Brně, 2007, 0323-052X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00033202
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Testamenty;16.-18. století;kvantitativní výzkumy;metodologie
Klíčová slova anglicky Last wills;16th-18th century;quantitative research;methodology;testamentary practice
Štítky 16th-18th century, last wills, Methodology, quantitative research, testamentary practice
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 26. 3. 2010 15:36.
Anotace
Příspěvek nabízí metodologickou úvahu nad možnostmi a problémy kvantifikace raně novověkých závětí v souvislosti s jejich charakterem a důvodem vzniku. Autor se pozastavuje u problému reprezentativnosti dostupných pramenů, poukazuje na nutnost zohlednění právních a testamentárních zvyklostí zkoumaného regionu a zamýšlí se nad formalizovaností testamentů a nad významem jejich rétorické výbavy. Na závěr připojuje několik poznámek k významu testamentu v raně novověké společnosti, a to na základě testamentárního diskursu i reflexe dobové nábožensko-vzdělavatelné literatury. Celkově studie obhajuje využitelnost (raně novověkých) závětí pro kvantitativní výzkumy, ovšem pouze za předpokladu zjištění veškerých aspektů, souvisejících s regionálně-specifickými podmínkami vyhotovení poslední vůle, jakož i s celkovým dobovým významem dokumentu.
Anotace anglicky
The paper deals with the options of quantifying early modern wills. The author pleads for quantitative research, only on condition of taking all aspects connected with making a last will to account indeed.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2019 02:52