REISSMANNOVA, Jitka a Marie HAVELKOVÁ. Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví II. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 98 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví II.
Název česky Sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví II.
Název anglicky Collection of Teachers` and Students` Publications at Department of Family Education and Health Education II.
Autoři REISSMANNOVA, Jitka (203 Česká republika) a Marie HAVELKOVÁ (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, 98 s. 2007.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00023854
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky Health education - family education - students - teachers - publications.
Změnil Změnila: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Změněno: 5. 3. 2010 15:13.
Anotace
V rámci projektu byl vytvořen sborník prací učitelů a studentů Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví č.I Sborník prezentuje nejlepší odborné a diplomové práce studentů a pedagogů KRVVZ akademické veřejnosti. Jedním z prvořadých úkolů projektu bylo seznámit studenty s metodikou zpracování odborného textu a přípravou odborné publikace v oboru výchova ke zdraví.
Anotace anglicky
Under the terms of project the Collection of Teachers` and Students` Works of Department of Family Education and Health Education no. II was created. This collection presents the best of scientific and diploma works of students and teachers at Department of Family Education and Health Education to public. One of the primary tasks of the project was to inform the students about the teaching method of scientific text processing and scientific publication preparation in the health education field of study.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 09:51