GAZDA, Jiří a Radka FLEJBERKOVÁ. Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy. In Text a kontext. Vydání první. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008. s. 136-148, 13 s. ISBN 978-80-7329-176-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy
Název anglicky Discourse Strategies in Women's Magazines Issued in Russian
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Radka FLEJBERKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vydání první. Brno, Text a kontext, od s. 136-148, 13 s. 2008.
Nakladatel Ústav slavistiky FF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00024662
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7329-176-1
Klíčová slova anglicky Discourse Strategies; Women's Magazines; English; Czech; Russian
Štítky Czech, Discourse Strategies, English, RIV - zkontrolováno, Russian, Women's Magazines
Změnil Změnila: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Změněno: 19. 3. 2011 17:46.
Anotace
Předmětem studie je stylistická a sociolingvistická analýza textů v současných rusky psaných časopisech pro ženy na pozadí jejich anglických a českých obdob. Cílem práce je odhalení komunikačních strategií a jazykových prostředků manipulace a persvaze (přesvědčování) v těchto médiích a potvrzení hypotézy, že procesy jazykové globalizace (westernizace) nezahrnují jen oblast slovní zásoby, ale také přejímání celých textových modelů, typů a žánrů.
Anotace anglicky
The subject of the paper is a stylistic and social-linguistic analysis of texts written in Women's Magazines issued in Russian in comparison with their Czech and English analogies. The aim of the work is the disclosure of communication strategies and linguistic instruments of manipulation and persuasion in this media and the confirmation of the hypothesis that linguistic processes of globalization (westernization) do not include only the area of vocabulary, but also the acceptance of whole text models, types and genres.
Návaznosti
GA405/07/0652, projekt VaVNázev: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 03:26