SOJKA, Petr a Jiří RÁKOSNÍK. From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in Digital Library. In DML 2008: Towards Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2008. s. 17--27, 11 s. ISBN 978-80-210-4658-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in Digital Library
Název česky Od pixelů a myšlenek k matematickým znalostem v digitální knihovně
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant) a Jiří RÁKOSNÍK (203 Česká republika).
Vydání Brno, DML 2008: Towards Digital Mathematics Library, od s. 17--27, 11 s. 2008.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW videotaped lecture full paper in digital repository by publisher presentation web of the workshop slides
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00024169
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-4658-0
UT WoS 000268021000002
Klíčová slova česky digitální matematická knihovna; retrodigitalizace; DML-CZ; digitalizace matematických textů
Klíčová slova anglicky digital mathematics library; retro-digitization; DML-CZ; digitization process
Štítky digital mathematics library, digitization process, DML-CZ, retro-digitization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 16. 8. 2010 20:35.
Anotace
Experience in setting up a workflow from scanned images of mathematical papers into a fully fledged mathematical library is described on the example of the project Czech Digital Mathematics Library DML-CZ. An overview of the whole process is given, with description of all main production steps. DML-CZ has recently been launched to public with more than 100,000 digitized pages.
Anotace česky
Článek shrnuje zkušenosti z vývoje postupu zpracování naskenovaných článků matematických časopisů do podoby plně prohledávatelné a indexované digitální matematické knihovny. Je popsán přehled celého procesu, s popisem jednotlivých kroků zpracování.
Návaznosti
1ET200190513, projekt VaVNázev: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2019 19:12