BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007, 247 s. ISBN 9788073151584.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ.
Edition 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno, 247 s. 2007.
Publisher Paido - edice pedagogické literatury
Other information
ISBN 9788073151584
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:43.
PrintDisplayed: 18/6/2024 02:15