BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007, 247 s. ISBN 9788073151584.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ.
Vydání 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno, 247 s. 2007.
Nakladatel Paido - edice pedagogické literatury
Další údaje
ISBN 9788073151584
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 8. 8. 2022 13:43.
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2024 15:35