GULOVÁ, Lenka, Jiří NĚMEC a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 127-142, 15 s. ISBN 978-80-7315-163-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů
Název česky Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů
Název anglicky Education of Socially Disadvantaged Pupils - Romany Pupil in Preparatory Class from Teachers´Point of View
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika), Jiří NĚMEC (203 Česká republika, garant) a Ema ŠTĚPAŘOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Brno, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. od s. 127-142, 15 s. 2007.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00023933
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-163-8
Klíčová slova anglicky asistent pedagoga; hra; přípravné třídy; rámcový vzdělávací program; romský sociální asistent; sociální opora; sociálně znevýhodnění žáci; romský žák
Štítky asistent pedagoga, hra, přípravné třídy, romský sociální asistent, romský žák, rámcový vzdělávací program, sociální opora, sociálně znevýhodnění žáci
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 21. 3. 2010 20:28.
Anotace
Edukace sociálně znevýhodněných dětí, zvláště romských, je jedním z klíčových problémů, které musí být úspěšně vyřešen v oblasti školní praxe, abychom mohli mluvit o úspěšné integraci této specifické sociální skupiny do společnosti. Smyslem současné vzdělávací politiky MŠMT ČR je pokud možno vytvořit takové podmínky, aby většina dětí nemusela být vyčleňována prostřednictvím speciálních škol, ale naopak integrována do hlavního vzdělávacího proudu. Na základě kvalitativního výzkumu realizovaného prostřednictvím ohniskových skupin s učiteli přípravných tříd prezentujeme vybrané problémy vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků. Výzkum je zacílen na popis a vysvětlení příčin edukačních problémů romského žáka a snaží se objasnit složité sociální vztahy mezi dítětem, učitelem, rodičem a pedagogickým asistentem, který dítěti poskytuje sociální oporu.
Anotace anglicky
Education of socially disadvantaged pupils, especially Romany pupils, is one of the key problems which must be successfully solved in a school practise to speak about succesful integration of this specific group into society. The sense of current education politics is to make conditions that would not segregate children to special schools but integrate them into mainstream schools. Qualitative research has been done in preparatory classes, it presents problems of education of socially disadvantaged Romany pupils. Research has been aimed at description and explanation of educational problems of Romany pupils and has explained relations betwee a child and a teacher, a parent and a pedagogical assistant providing support of the child.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2020 05:30