PÓČ, David a Lada HEYDOVÁ. Regional Economic Development in the new EU Member States - Role of Higher Education Institutions as Important Stakeholders. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. 1.vydání. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 111-116, 6 s. ISBN 978-80-7248-466-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Regional Economic Development in the new EU Member States - Role of Higher Education Institutions as Important Stakeholders
Název česky Regionální ekonomický rozvoj v nových členských státech EU - role vysokoškolských institucí jako významných subjektů
Autoři PÓČ, David (203 Česká republika, garant) a Lada HEYDOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1.vydání. Karviná, Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce, od s. 111-116, 6 s. 2008.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00033471
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7248-466-9
Klíčová slova anglicky human capital theory;regional development;role of stakeholders;higher education institutions
Štítky higher education institutions, human capital theory, regional development, role of stakeholders
Změnil Změnil: Mgr. Bc. David Póč, učo 49730. Změněno: 12. 4. 2010 08:04.
Anotace
In the Czech Republic the major universities are currently facing challenges with respect of focusing their study programs on the relevant needs of rapidly changing labor markets as well as whole economy (influence of globalization processes, EU markets etc.). One of the most important one that higher education institutions are being confronted with are options concerning close cooperation with subjects form public and private sector on regional base with aim to enhance sustainable regional development in the EU member states. To fully use such a potential it is important that stakeholders active on the education, research and other fields will undergo transformation to knowledge based knots that are actively communicating with organizations and institutions from the region they are active in. Necessity of vital communication between universities and regional stakeholders had grown since the Czech Republic has joined the European Union and regional development has been gaining an increasing importance. Thus universities in the Czech Republic are now facing challenges how to define themselves as a regional development catalyst. According to the human capital theory there is no doubt that universities are generating high added economic value and it is necessary to foster their potential through optimal investment both from private as well as form public sources. We have to say that learning and the changing nature of knowledge need to be reflected in understanding of sustainability and sustainable development with relevance to given background connected with socioeconomic constants in the selected regions. Aim of the article is to show up how human capital theory could be used for finding optimal cooperation base between higher education institutions and other regional stakeholders including optimal investments from both public and private sources.
Anotace česky
Je nesporné, že organizace aktivní na poli terciárního vzdělávání v České republice aktuálně procházejí zásadními změnami spjatými s akceptací rychle se měnících požadavků trhu práce (vlivy globalizace, vstup na jednotný trh EU atd.). Bezesporu jednou ze zásadních otázek je pak definování celkového rámce širší spolupráce s organizacemi veřejného i soukromého sektoru na regionální úrovni s cílem generovat synergické efekty podporující udržitelný rozvoj regionu. Vzdělávací instituce by měly v rámci této spolupráce vybudovat dostatečné kapacity, které by je definovaly nejenom jako špičková centra vzdělávání, vědy a výzkumu, ale rovněž jako efektivní komunikační centra pro cílenou spolupráci s regionálními zaměstnavateli či subjekty veřejné správy. Nutnost budování relevantních komunikačních kapacit zajišťujících úzké kontakty mezi regionálními zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi v oblasti terciárního vzdělávání se stala ještě významnější po vstupu zemí středoevropského regionu do Evropské unie. Vzhledem ke vzrůstající potřebě kvalifikované pracovní síly se university a další instituce vyššího vzdělávání staly významnými katalyzátory udržitelného rozvoje regionu. Regionální investice do vzdělávání ze strany organizací veřejného i soukromého sektoru jsou bezesporu jedním z klíčových prvků pro strategické cílení rozvoje vzdělávací soustavy. Příspěvek si klade za cíl analyzovat optimalizaci investic do vzdělávání v regionech s pomocí aplikace teorie lidského kapitálu. Bude provedena analýza rozvoje definovaná na bázi akcentace spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a organizacemi veřejného i soukromého sektoru s cílem udržitelného rozvoje regionu v intencích daných socioekonomických konstant.
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2019 07:44