MACH, Samuel, Libuše TRNKOVÁ, Irena POSTBIEGLOVÁ, Radka MIKELOVÁ a Kamila NEPLECHOVÁ. Voltametrické signály jako odraz sekvence adeninu a cytosinu v oligonukleotidových nonamerech. In Sborník příspěvků: 28. moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Odborná skupina analytické chemie ČSCH, 2008. s. 53-56, 4 s. ISBN 978-80-86238-39-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Voltametrické signály jako odraz sekvence adeninu a cytosinu v oligonukleotidových nonamerech
Název česky Voltametrické signály jako odraz sekvence adeninu a cytosinu v oligonukleotidových nonamerech
Název anglicky Voltammetric signals as a reflex of sequences of adenine and cytosine in oligonucleotide nonamers
Autoři MACH, Samuel (203 Česká republika), Libuše TRNKOVÁ (203 Česká republika, garant), Irena POSTBIEGLOVÁ (203 Česká republika), Radka MIKELOVÁ (203 Česká republika) a Kamila NEPLECHOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Ústí nad Labem, Sborník příspěvků: 28. moderní elektrochemické metody, od s. 53-56, 4 s. 2008.
Nakladatel Odborná skupina analytické chemie ČSCH
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10405 Electrochemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/08:00024189
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-86238-39-5
Klíčová slova anglicky oligonucleotide;sequence; voltammetry
Štítky oligonucleotide, SEQUENCE, Voltammetry
Změnil Změnila: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., učo 1027. Změněno: 10. 11. 2008 13:43.
Anotace
V této práci byl pomocí voltametrických metod studován vliv sekvence nukleotidů v nonamerech na tvar křivek, výšku a polohu redukčních signálů A a C. Získaná data byla použita pro konstrukci modelu umělé neuronové sítě pro predikci sekvence bazí,
Anotace anglicky
In this work, nonameric oligonucleotides containing only A and C were studied by means of voltammetric methods (LSV, EVLS). We studied the influence of sequence on shape of the curves, heights and positions of AC reduction signals. Data were used for construction of artificial neuron network model for sequence prediction.
Návaznosti
IAA100040602, projekt VaVNázev: Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci DNA a detekci DNA hybridizace.
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
LC06035, projekt VaVNázev: Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
OC 174, projekt VaVNázev: Využití rozšířených elektrochemických metod ke studiu elektrochemických a bioelektrochemických procesů na mezifázi elektroda/elektrolyt
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, COST (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2020 22:43