SEHNÁLEK, David. The Primacy of Community Law. EU Watch, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 25-32.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Primacy of Community Law
Název česky Přednost komunitárního práva
Autoři SEHNÁLEK, David.
Vydání EU Watch, 2008.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Belgie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky primacy; Community law; Charter of fundemental rights; Benes Decrees; Lisbon Treaty
Štítky Benes Decrees, Charter of fundemental rights, Community law, Lisbon treaty, primacy
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 10:52.
Anotace
This paper aims to present a general interpretation of the principle of the precedence of Community law and its relation to fundamental rights and freedoms as they are defined in EC/EU legislation at present, and to consider possible changes after the entry into force of the Lisbon (reform) treaty. It will examine the validity or otherwise of the proposition that the entry into force of the Charter of fundamental rights will limit the sovereignty of the Member states and could result in some of their older legislation being revised directly by EC/EU institutions.
Anotace česky
Cílem tohoto stanoviska je podat obecný výklad zásady přednosti komunitárního práva a jejího vztahu k základním právům a svobodám tak, jak jsou chráněny komunitárním právem v současnosti. Dále jsou zvažovány změny, které přinese Lisabonská (tzv. reformní) smlouva. Ověřována je teze, že platnost Charty základních práva EU dále omezí suverenitu členských států a vyústí v možnost přezkumu přímého přezkumu národní legislativy orgány ES/EU, a to i v případě již existujících právních předpisů.
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 11:17