PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Re-modeling of Laves phases in the Cr-Nb and Cr-Ta systems using first-principles results. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2009, roč. 33, č. 1, s. 179-186. ISSN 0364-5916.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Re-modeling of Laves phases in the Cr-Nb and Cr-Ta systems using first-principles results
Název česky Přemodelování Lavesových fází v soustavách Cr-Nb a Cr-Ta s užitím výsledků výpočtů z prvních principů
Autoři PAVLŮ, Jana (203 Česká republika, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, garant, domácí) a Mojmír ŠOB (203 Česká republika, domácí).
Vydání CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2009, 0364-5916.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20303 Thermodynamics
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.904
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00028404
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000265006900023
Klíčová slova anglicky ab initio calculations; Laves phases; Chromium-Niobium system; Chromium-Tantalum system; Phase diagram
Štítky Ab initio calculations, Chromium-Niobium system, Chromium-Tantalum system, Laves phases, Phase diagram
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., učo 3971. Změněno: 30. 5. 2012 18:05.
Anotace
Total energies of Laves phases Cr2X, CrX2, CrCr2 and XX2 (X=Nb,Ta) in all three structural forms C14, C15 and C36 have been calculated ab initio by pseudopotential VASP code with a complete relaxation of structural parameters. The calculated values were used in a two sublattice model for re modelling of Gibbs energies of Laves phases and subsequently for calculation of phase diagrams of Cr-Nb and Cr-Ta systems by CALPHAD method.
Anotace česky
Celkové energie Lavesových fází Cr2X, CrX2, CrCr2 a XX2 (X=Nb,Ta) ve všech třech strukturních formách C14, C15 a C36 byly vypočteny ab initio programem VASP, který používá DFT metodu s použitím pseudopotenciálů, a s úplnou relaxací strukturních parametrů. Vypočtené hodnoty celkových energií byly použity ve dvoumřížkovém modelu k přemodelování Gibbsových energií Lavesových fází a následně k výpočtu fázových diagramů v soustavách Cr-Nb a Cr-Ta metodou CALPHAD.
Návaznosti
GA106/07/1078, projekt VaVNázev: Teoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů
Investor: Grantová agentura ČR, Teoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
OC 164, projekt VaVNázev: Víceúrovňové modelování struktury a vlastností intermetalických fází
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Víceúrovňové modelování struktury a vlastností intermetalických fází
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 16:26