ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ a David ŠMAJS. Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 19-20, 2 s. ISBN 978-80-210-4526-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace.
Název česky Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace.
Název anglicky Sequencing of Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D genome: comparison of three methods of whole genome sequencing.
Autoři ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ a David ŠMAJS.
Vydání Brno, XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. od s. 19-20, 2 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-4526-2
Klíčová slova anglicky Treponema pallidum; CGS; pyrosequencing; Solexa; Sanger sequencing
Štítky CGS, pyrosekvencování, Sangrovo sekvencování, Solexa, Treponema pallidum
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D., učo 177725. Změněno: 7. 4. 2010 16:47.
Anotace
Kmen Samoa D (Treponema pallidum subsp. pertenue), původce onemocnění yaws, je blízce příbuzný syfilitickému kmeni Nichols (Treponema pallidum subsp. pallidum) o známé genomové sekvenci. Pro odhalení podstaty rozdílů v klinické manifestaci syfilis a yaws bylo tedy nezbytné určit kompletní nukleotidovou sekvenci T. pallidum subsp. pertenue. Genom kmene Samoa D byl nejprve sekvencován pomocí komparativní genomové sekvenace (CGS) a pyrosekvencování (454 Life Sciences). Později byl tento genom sekvencován také metodou firmy Solexa. Jako referenční metoda pro vyhodnocení správné sekvence v místech rozdílů mezi sekvencemi a pro vyplnění mezer mezi kontigy bylo použito Sangerovo sekvencování.
Anotace anglicky
Sequencing of Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D genome using three whole genome sequencing methods is described.
Návaznosti
GA310/07/0321, projekt VaVNázev: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NR8967, projekt VaVNázev: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ
VytisknoutZobrazeno: 20. 2. 2020 05:42