PORTEŠOVÁ, Šárka. Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools. New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008, roč. 15, č. 2, s. 136-151. ISSN 1732-6729.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools
Název česky Poruchy učení a intelektové nadání ve vzdělávacím kontextu: současný stav a situace v českých školách
Autoři PORTEŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání New Educational Review, Polsko, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008, 1732-6729.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00024756
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000258492800012
Klíčová slova anglicky giftedness; extraordinary intellectual abilities; gift with a handicap; specific learning disabilities
Štítky gifted learning disabled
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2020 18:28.
Anotace
The proposed study introduces the reader to the issue of the so called twice exceptional children i.e. intellectually gifted learners with a handicap. In the context of school, giftedness is most frequently combined with a specific learning disability. The author pays attention to issues related to identifying this specific group of learners in school environment, to their social and emotional characteristics, problems and risks that can prevent their exceptional potential from real developing. Moreover, the paper also presents a synthesis of empirically verified basic educational and educationalpsychological foreign procedures and measures, which are most used in educational care for this very specific population of learners, and it acquaints the reader with the situation in the Czech Republic.
Anotace česky
Prezentovaná studie seznamuje čtenáře s problematikou tzv. dvakrát výjimečných dětí - tj. rozumově nadaných žáků s handicapem, jež je v zahraničí v centru pozornosti badatelů i praktiků již několik desetiletí. Nejčastěji jde ve školním kontextu o spojení nadání se specifickou vývojovou poruchou učení. Autorka věnuje pozornost otázkám spojeným s identifikací této specifické skupiny žáků ve školním prostředí, s jejich sociálními a emociálními charakteristikami, problémy i riziky, jež mohou zabránit skutečnému rozvoji jejich nadprůměrného potenciálu. Příspěvek rovněž přináší syntézu základních pedagogických a pedagogickopsychologických, empiricky ověřených, zahraničních postupů a opatření, jež jsou v edukační péči o tuto velmi specifickou populaci žáků, nejčastěji užívány.
Návaznosti
GA406/06/0676, projekt VaVNázev: Rozumově nadané děti s dyslexií
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 4. 3. 2021 02:15