CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Poklad nejpřednější: rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 2, s. 191-203. ISSN 0323-2581.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poklad nejpřednější: rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře
Název anglicky Poklad nejpřednější: manuscript from 1695 as a reflection of religious literacy and local marian devotion in the town Příbor
Autoři CÍSARÍKOVÁ, Klára (203 Česká republika) a Vladimír MAŇAS (203 Česká republika, garant).
Vydání Vlastivědný věstník moravský, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, 0323-2581.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00029076
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky lay piety - marian devotion - baroque literature - manuscripts - pilgrimage
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D., učo 13678. Změněno: 7. 4. 2010 07:55.
Anotace
Pozdně gotická socha madony s dítětem byla podle místní tradice přinesena do Příbora v roce 1592 a v roce 1613 instalována na hlavní oltář. V průběhu 17. století se mělo na přímluvu Panny Marie skrze její příborský obraz udát množství zázraků, které tak přispěly k pověsti tohoto lokálního poutního centra. V roce 1695 jednotlivé zprávy o Panně Marii Příborské sesbíral tehdejší děkan Holub. Do svého pojednání s názvem Poklad nejpřednější, které je součástí obsáhlého chrámového inventáře, vložil jak svědectví pamětníků, tak nejrůznější nápisy na votivních tabulkách a další. Na základě dochovaných pramenů lze sledovat množství darů a šaty pro Příborskou Matičku. V roce 1748 byl místo původních šatů pořízen nový oděv pro sochu, tentokrát šaty (spíše pancíř) z pozlaceného stříbra.
Anotace anglicky
Poklad nejpřednější: manuscript from 1695 as a reflection of religious literacy and local marian devotion in the town Příbor.
Návaznosti
GA404/08/0998, projekt VaVNázev: Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2021 01:50