JANKŮ, Karel, Miloslav KUKLETA, Pavel HUMPOLÍČEK, Petr SVOBODA a M. ZÁMEČNÍK. Vliv psychického stresu na zdravotní stav obviněného v průběhu trestního řízení. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 147/2008, č. 5, s. 278-283. ISSN 0008-7335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv psychického stresu na zdravotní stav obviněného v průběhu trestního řízení
Název česky Vliv psychického stresu na zdravotní stav obviněného v průběhu trestního řízení
Název anglicky Effects of Mental Stress on the Health Status of the Accused during a Criminal Trial
Autoři JANKŮ, Karel (203 Česká republika, garant), Miloslav KUKLETA (203 Česká republika), Pavel HUMPOLÍČEK (203 Česká republika), Petr SVOBODA (203 Česká republika) a M. ZÁMEČNÍK (203 Česká republika).
Vydání Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, 0008-7335.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00033541
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky ability to undergo interrogation; ability to participate in legal proceedings; ability to undergo trial; the ill accused and the trial; medical expert opinion and the trial; mental sress and sudden death; mental stress and the trial
Štítky ability to undergo interrogation, ability to undergo trial
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Blanka Přikrylová, učo 71313. Změněno: 12. 4. 2010 21:28.
Anotace
Soudní znalec z oboru lékařství bývá pověřen úkolem rozhodnout, zda starší, různými závažnými chorobami trpící obviněný je schopen zúčastnit se trestního řízení, zejména hlavního líčení před soudem. Má posoudit, jestli je schopen porozumět soudnímu jednání, otázkám soudu, je-li schopen se hájit, vznášet dotazy ke svědeckým výpovědím apod. Takový posudek bývá většinou úkolem psychiatra. Poněkud jiný charakter má posuzování schopnosti účastnit se trestního řízení, především hlavního líčení těch obviněných, kteří trpí chorobou srdečně-cévní, plicní, nemocí zažívací soustavy, krevní, nádorovou apod. Posudek je pak většinou kladen na bedra znalci z oboru vnitřního lékařství. Práce to nebývá jednoduchá. Znalec během své soudně-lékařské praxe nasbírá vlastních zkušeností v této problematice velmi málo. V lékařské a právnické literatuře je tato otázka řešena pouze ojediněle a to většinou jen v obecné rovině. Úkol znalce je navíc komplikován možnou agravací potíží obviněného. Při tom má znalec dbát na to, aby soudní proces nebyl nepřiměřeně protahován, případně zabránit, aby se stíhaný hlavnímu soudnímu líčení vyhnul úplně. Tato práce se pokouší stanovit základní pravidla, která by měla soudním znalcům z oboru vnitřního lékařství ulehčit rozhodování o zdravotní způsobilosti obviněného zúčastnit se hlavního soudního líčení aniž by došlo k vážnému poškození jeho zdravotního stavu nebo dokonce vážného ohrožení jeho života.
Anotace anglicky
A court-sworn medical expert is sometimes authorized to pass a medical judgement, whether an older, from serious diseases suffering accused is able to take part in the criminal trial proceedings. The court-sworn medical expert is required to consider the accuseds fitness, his mental and physical ability to appear in court, to understand the trial, to answer the questions of the judge, to defend himself, to put questions and objections against the witnesss testimony, etc. Such medical experts opinion is usually a task for a psychiatrist. Judgement of the ability of the accused to take part in the main court trial is of another character, especially when the accused is suffering from a serious disease, e.g. cardiovascular, pulmonary, gastrointestinal, hematological, tumorous or other. In this case the medical judgement is usually required from a doctor of internal medicine. Nevertheless, this is not an easy task for him. As far as these problems are concerned, the expert gathers only little experience of his own during his juridical practice. Similar cases have been extremely sporadically published in medical or juridical literature and if, then in common sense only. It is evident that the expert must face any possible aggravation of the accuseds difficulties. At the same time the expert ought to take care lest the court trial should be inadequately extended and even should prevent the accuseds avoidance in the main court trial. This paper tries to determine the basic rules for the court-sworn experts in the branch of internal medicine and would like to facilitate them to judge under which circumstances a seriously ill accused may appear in trial proceedings without exposing him to a serious damage of his health or even endangerment of his life.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2019 20:14