SLABÝ, Jiří. MODERNÍ WIKI SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ (RECENT WIKI SYSTEMS IN EDUCATION). In Trendy Ve Vzdělávání 2008. Olomouc: VOTOBIA, 2008, p. 463-468, 5 pp. ISBN 978-80-7220-311-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MODERNÍ WIKI SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ
Name (in English) RECENT WIKI SYSTEMS IN EDUCATION
Authors SLABÝ, Jiří.
Edition Olomouc, Trendy Ve Vzdělávání 2008, p. 463-468, 5 pp. 2008.
Publisher VOTOBIA
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7220-311-6
Keywords in English wiki; information sharing; collaborative tools; Web 2.0; Goggle Apps
Tags collaborative tools, Goggle Apps, information sharing, Web 2.0, Wiki
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 5/4/2012 09:52.
Abstract
Příspěvek se zabývá moderními wiki systémy, které jsou jedním z výukových nástrojů spadající do konceptu Web 2.0. Na tyto systémy je nahlíženo, jako na efektivní nástroje pro spolupráci studentů při vzdělávání a mohou být dále využity pro aktivní zapojení studentů do přípravy a vedení kurzu. Zmíněna je také samotná myšlenka konceptu Web 2.0. Tyto moderní wiki systémy jsou demonstrovány na Google Sites (Google Apps), které jsou v současné době jako jedny z mála lokalizovány.
Abstract (in English)
The contribution deals with recent wiki systems, which are one of education tools in Web 2.0 solution. These systems could be efficient tools for students collaboration in education and it also could increases students engagement and participation. Concept of Web 2.0 is mentioned. These recent wiki systems are demonstrated on Google Sites (Goole Apps), which is one of the few localized nowadays in Czech.
PrintDisplayed: 22/7/2024 16:28