SLABÝ, Jiří. NÁSTROJE PRO ONLINE SPOLUPRÁCI STUDENTŮ (Online collaboration tools for students). In PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, p. 273-276. ISBN 80-85645-59-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name NÁSTROJE PRO ONLINE SPOLUPRÁCI STUDENTŮ
Name (in English) Online collaboration tools for students
Authors SLABÝ, Jiří.
Edition České Budějovice, PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008, p. 273-276, 4 pp. 2008.
Publisher Scientific Pedagogical Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-85645-59-9
Keywords in English collaboration tool; sharing information; education support; wiki
Tags collaboration tool, education support, sharing information, Wiki
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 5/4/2012 09:54.
Abstract
Příspěvek popisuje několik úspěšných služeb, které se zaměřují na různé formy podpory spolupráce a ukazují možnosti uvedených nástrojů a systémů. Jako první je to služba Sites od Google, která je zaměřena na spolupráci při vytváření, sdílení informací a znalostí v uživatelsky příjemné formě. Druhým popisovaným zástupcem je systém pro spolupráci Wetpaint.com. Oba tyto systémy vychází z wiki řešení.
Abstract (in English)
The article introduces several success services, which are focused on different forms of collaboration and shows possibilities mentioned tools and systems. The first is Google Sites, which is focused on collaboration by creating and sharing information. The second mentioned is collaboration tool Wetpaint.com. Both these systems arise from wiki solution.
PrintDisplayed: 14/7/2024 13:26