JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky (Object Learning as a Basic of Museum Didactics). In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. p. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Objektové učení jako základ muzejní didaktiky
Name in Czech Objektové učení jako základ muzejní didaktiky
Name (in English) Object Learning as a Basic of Museum Didactics
Authors JAGOŠOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka MRÁZOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Olomouc, Muzejní pedagogika dnes, p. 225 - 236, 12 pp. 2008.
Publisher Vydavatelství Univerzity Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00033578
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-244-1993-0
Keywords (in Czech) muzejní didaktika; muzejní pedagogika; muzeologie
Keywords in English museum didactics; museum education; museology
Tags museology, museum didactics, museum education
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Mrázová, učo 20827. Changed: 11/11/2016 13:50.
Abstract
Text se zaměřuje na objektové učení, které chápe jako základní přístup v muzejní didaktice, která představuje jednu ze subdisciplín muzejní pedagogiky.
Abstract (in English)
Text aims to object learning as a basic approach of Museum Didactics, a subdiscipline of Museum Education.
PrintDisplayed: 16/1/2022 23:18