JANÍKOVÁ, Věra. Učíme se učit cizí jazyky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2008. 161 s. Pd-18/08-02/58. ISBN 978-80-210-4620-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učíme se učit cizí jazyky.
Název česky Učíme se učit cizí jazyky.
Název anglicky Learning to Learn Foreign Languages.
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, 161 s. Pd-18/08-02/58, 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita, PdF
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00024790
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4620-7
Klíčová slova anglicky foreign language learning and teaching; training and development of learning strategies; grammar; communication skills
Štítky communication skills, grammar
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 2. 6. 2009 08:18.
Anotace
Publikace je příspěvkem k tomu, jak lze systematicky integrovat do cizojazyčné výuky nácvik a rozvoj učebních strategií. Učební strategie jsou kategorizovány podle toho, zda pomáhají žákům osvojovat si jazykové prostředky (výslovnost, gramatiku a slovní zásobu) nebo řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, ústní a písemný projev) a zároveň opatřeny konkrétními typy úloh. V přílohách najdeme doplňující materiály, jako například dotazníky pro zjišťování učebních stylů žáků a zjednodušený přehled strategií využitelných v cizojazyčné výuce.
Anotace anglicky
The publication shows how training and development of learning strategies can be systematically integrated into foreign language teaching. Learning strategies are categorized with relation to the degree in which they aid pupils in their acquisition of language means (pronunciation, grammar and vocabulary) or communication skills (listening and reading comprehension, speaking and writing) and provided with concrete tasks. Attachments include complementary material, such as questionnaires detecting learning styles of the pupils, and a simplified survey of strategies that can be used in FLT.
Návaznosti
GA406/05/2107, projekt VaVNázev: Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2020 23:21